Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejím přítelem je smrtící

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Státní dluh USA přesáhl poprvé v dějinách 20 bilionů USD. Jisté je, že tato suma nevznikla najednou. Války, velké daňové škrty, balíčky opatření na podporu ekonomiky, to vše se na rychlém zadlužování země podepisovalo roky. Pohled na historii rovněž naznačuje, že zodpovědnost za současnou výši amerického dluhu nesou oba politické tábory.

Gigantická částka, kterou Spojené státy dluží, přitom zřejmě zdaleka není konečná. Očekává se, že se růst zadlužení Spojených států jen tak nezastaví.

  • je-nebezpecne-byt-nepritelem-ameriky-ale-byt-jejim-pritelem-je-smrtici

V dnešním blogu bych rád znovu připomenul, až příliš realistické myšlenky výkonného ředitele „Institutu globálních perspektiv“ při Columbijské univerzitě, profesora, doktora filozofie Paula Christiho. (Rozhovor s výkonným ředitelem se konal v redakci týdeníku “Evropský ekonomický věstník” Dolní Sasko, Německo v roce 2014).

Doktor Christi tvrdil, že USA už dávno nefungují na principu tržního hospodářství, ale na principu úplně jiném, který někteří ekonomové nazývají „parazitický kapitalismus“. Hospodářský růst v takové společnosti není totiž zajišťován výkonem domácího hospodářství a průmyslu, ale paradoxně hospodářským výkonem úplně cizí země nebo skupiny cizích zemí. Jak je to možné? Velmi jednoduše. Stačí, když zapátráme, na jakém principu funguje „petrodolar“ a „print-dollar“.

Christi vysvětluje, že ekonomická krize, kterou dnešní globální svět prožívá, má svůj základ ve způsobu, jakým vznikají peníze. Měny (odvozené či závislé na americkém dolaru) nejsou ničím kryty a jsou dluhem (příslušných států) navíc zatíženým úrokem. Důsledkem tohoto procesu (pokud probíhá dostatečně dlouho a trh se nasytí těmito nekrytými „dluhovými“ penězi) je, že v reálné ekonomice je v daném okamžiku vždy více dluhů, než peněz.

Státní dluh USA, bezmála 20 biliónů dolarů visí jako Damoklův meč nad americkou ekonomikou a může vést k další globální krizi a následné světové válce.

Doktor Christi vysvětluje: „ Pokud Amerika bude muset devalvovat dolar, zbavovat se dluhů (v případě, pokud jiné způsoby řešení dluhové otázky nenajde), celý svět se pohrouží do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světovou měnou, na kterou je navázána všechna světová produkce. Ihned se přeruší světové ekonomické vazby. Pád produkce ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem destrukce mezinárodní spolupráce. Kvůli zastavení výroby se objeví obrovská nezaměstnanost. Poté nevyhnutelně přijde pád životní úrovně ve všech zemích světa. Pád úrovně spotřeby se stane rozhodujícím faktorem politických změn v různých státech, když chudoba a hlad budou vyžadovat novou dělbu majetku a politické změny. Ve světě plném zbraní, nenávisti, nechápání a odložených sporů může začít třetí světová válka za nové dělení sfér vlivu. A tomu scénáři se nebude moct vyhnout žádná země, ani Amerika. Když jsme si uvědomili perspektivy zničení lidské civilizace na zemi, začali jsme hledat mírové cesty řešení té situace.

Problém je v tom, jak vybudovat takové kataklyzma bez ničivých důsledků pro samotné Spojené státy a jejich spojence. To znamená je nutné rozehrát takovou kartu, aby byla řešena otázka dluhů a nevyvolána světová jatka, ve kterých bychom mohli shořet i my. Možnost uhasit dluhy USA bez radikálního pádu životní úrovně je realizovatelná jen na cizí účet, jakkoliv cynicky to zní. Je nutné najít toho, s jehož pomocí by Amerika mohla řešit své finanční problémy. A takové přirozené řešení bylo nalezeno – sama historie dává tu šanci. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky. Taková globální kooperace nejen dovolí zachovat mír na planetě, ale dá i silný impuls následujícímu rozvoji.

Pro řešení dluhů potřebují Spojené státy nové trhy, objemem srovnatelné s trhem samotných USA. Jediným takovým trhem dnes může být evropský trh. Je tedy třeba najít způsob, s jehož pomocí by bylo možné kompletně otevřít evropský trh pro USA. Prací na tom projektu jsme se zabývali mnoho let. Bůh dal Spojeným státům moderní technologie, nejmocnější průmysl, ohromné finanční prostředky a gigantické přírodní zdroje – to je třeba využít pro překonání těžkostí růstu americké ekonomiky. To samé dal Bůh i Evropě, proto pro řešení společných finančně-ekonomických problémů je jednoduše třeba spojit obě hlavní ekonomiky Země v jedinou ekonomiku. A pro to je třeba přeorientovat ekonomiku Evropy k těsnější spolupráci se Spojenými státy.

V podstatě je řeč o tom, aby se dvě ekonomiky doslova slily v jednu, vzájemně se doplňujíc.

Je tedy třeba vytvořit v Evropě takovou situaci, aby se Evropané „sami zřekli“ energetické spolupráce s Ruskem a s dalšími dodavateli energozdrojů, a spojili by své ekonomické zájmy s dodávkami energozdrojů z USA.

Podobný krok je pro ekonomiku Evropy krajně nevýhodný, ale jak jinak je možné mírovou cestou vyřešit finančně-ekonomické problémy dvou prvních ekonomik světa? Kdo je vinen, že se okolnosti vyvinuly takovým způsobem, že dnes Spojené státy potřebují pomoc Evropy? Počítáme s pochopením Evropanů. V každém případě ustoupit není kam a my všichni jsme rukojmí okamžiku.

Zdali zůstane na mapě světa jediná Ukrajina, nebo se rozpadne, to nemá pro řešení základního problému absolutně žádný význam. Hlavní úkol událostí na Ukrajině je rozdělit Evropu a Rusko natolik, aby se Evropané naplno zřekli spolupráce s Ruskem a přeorientovali svou ekonomiku na kompletní spolupráci s USA. Hlavním cílem je pevněji připoutat ekonomiku Evropy k ekonomice USA, a co se přitom bude dít na Ukrajině nikoho nezajímá. Ukrajina je jen prostředek, s jehož pomocí je možné řešit všechny problémy, aniž by byl vtažen svět do další světové války. Ukrajině je určena role závalu, který přetrhne ekonomickou spolupráci Evropy a Ruska. A jaký tam bude systém, forma vlády – to jsou naprosto vedlejší otázky. Jen národ Ukrajiny může určit, nakolik tragický bude jeho osud při zavádění nového řádu do Evropy.

Pro zpřetrhání ekonomických vazeb Evropy s Ruskem je třeba Evropany tak silně vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli udělat – je třeba od základů změnit evropské veřejné mínění o spolupráci s Ruskem. Je třeba stále zdůrazňovat agresivitu a nepředvídatelnosti Ruska, provokujíce ho na eskalaci konfliktu na Ukrajině. Sdělovací prostředky musí stále mluvit o růstu napětí na Ukrajině, o násilí a brutalitě, kterou páchají Rusové, aby Evropa uzrála do předvýbušného stavu.

Nechť se Evropané třesou možné ruské invaze – vytvoření obrazu neomaleného Rusa, připraveného na libovolnou avantýru, počínaje obletem americké lodi a konče pohybem ruských armád k hranicím Pobaltí a Ukrajiny, musí být zasvěcena veškerá činnost našich masmédií. Právě na činnosti masmédií nyní závisí nálady evropské společnosti, a v konečném důsledku i úspěch ukrajinské kampaně USA. Evropa velmi závisí na USA v politické, vojenské a ekonomické rovině. A kromě účasti ve struktuře NATO existuje ještě i morální dluh Evropy před Amerikou, která ji kdysi zachránila před totalitarizmem a zabezpečila Evropě bezpečnou existenci. Ale pokud se na to díváme čistě hypoteticky a Evropa by odmítla, bylo by to ze strany Evropy krajně neracionální – bylo by jen hůře. Odsoudilo by to Ameriku na okamžitý krach dolaru a pak by se světová historie vydala nejhorší cestou, o čemž jsme hovořili na začátku. Ano, rozervání Evropy a Ruska je těžký krok, ale uchování statusu quo by vedlo k ještě horším následkům jak pro Evropu, tak pro celý svět.“

Ve světle uvažování profesora, doktora filozofie Paula Christi se dá pochopit i ona tajená Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP), která byla pro EU krajně nevýhodná.

Vzpomeňme, že Transatlantické obchodní a investiční partnerství, známé pod zkratkou TTIP, probíhalo v naprosté tajnosti a mimo oči i uši veřejnosti. Přesto se hnutí Greenpeace tehdy podařilo

získat a zveřejnit asi 248 stran dokumentů, které odhalují, že vztahy mezi Evropou a Spojenými státy jsou ve skutečnosti slabší a křehčí, než to navenek vypadá.

Zveřejněné podrobnosti byly opravdu šokující a představovaly začátek konce této tak nenáviděné dohody. Vyjednávání o transatlantické obchodní smlouvě TTIP již delší dobu v Evropě čelila vlně kritiky, protože byla považovaná za nevýhodnou pro evropskou stranu. Kritizován byl rovněž způsob vyjednávání, který se jevil velmi netransparentní a probíhal za zavřenými dveřmi. Zatímco Evropská unie své návrhy zveřejňovala, USA zachovávaly své postoje zcela v tajnosti.

Zveřejněné texty ale vůbec poprvé veřejnosti přinesly podrobný náhled na americkou vyjednávací taktiku a postoje. Byla z nich patrná značná snaha Spojených států ovlivňovat evropskou legislativu a snížit tak ochranu životního prostředí, spotřebitelských práv i dalších vymožeností, které EU dnes svým občanům poskytuje.

Vyjednávání o dohodě o volném obchodu bylo přerušeno také kvůli kritice prezidenta Trumpa. Dnes by se USA rozhodly neodstupovat z TTIP a existují snahy o obnovu vyjednávání.

Rozhovor a myšlenky doktora Christi byly publikovány na aeronet.cz v červnu 2014. Dnes je prosinec 2017. Pochybuje snad někdo, že obsah rozhovoru a myšlenek doktora Christi nejsou realizovány? Sankce proti Rusku, evropská energetická “nezávislost”, NATO po celé Evropě, média zaměřená proti Rusku, snaha o podpis TTIP za nevýhodných podmínek atd.

Budeme zachraňovat Ameriku nebo se dočkáme velkého resetu? Reset je v počítačové terminologii akce nebo signál, který velmi rychle ukončí chod systému a nastartuje jej znovu od začátku.

Povedou k resetu Ruské a Čínské ambiciózní iniciativy za odstranění Západní dominance nad jejich finančními trhy? Bude jediným východiskem pro Západ válka? Co by přinesla, když teorie o jaderném potlačení RF selhaly?

Dnes víme, že nezdarem skončilo vojenské prognózování operace „Bear Spear“ uskutečněné Strategickým velením USA. Jeho cílem bylo modelování rychlého a částečně – jaderného úderu na Rusko. Výsledkem bylo, že svět byl v troskách a USA – vymazány z povrchu zemského.

V tomto kontextu je třeba vzpomenout slova Henryho Kissingera:

„Je nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejím přítelem je smrtící.“

Podle Exporadce prezidenta Václava Klause, premiérů Topolánka a Fischera Tomáše Haase si z Rusů sám Západ dělá nepřátele. Cena ropy poškozuje bezesporu ruské hospodářství, ale ne o tolik, aby Rusko nezvyšovalo své zlaté rezervy, a ne natolik, aby ruská ekonomika kolabovala. Naproti tomu Západ je v hluboké krizi a přední ekonomové hovoří o nadcházející ještě hlubší krizi, která může znamenat pád dolaru a kolaps západních ekonomik. Sebevražedná imigrační politika navíc přináší chaos, rozklad a ztrátu důvěry Evropanů. Ztráta důvěry Evropanů i Američanů v jejich politický establishment hrozí dalším nárůstem, protože vlády nedělají nic k její obnově.

Zdroj: http://eurodenik.cz/blog/unikla-tajna-data-z-americkoevropske-smlouvy-ttip-mohou-znamenat-jeji-konec

https://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-65784370-trump-otocil-usa-chteji-dohodu-ttip-o-volnem-obchodu-s-evropskou-unii-rekl-ministr-obchodu

https://aeronet.cz/news/rekordni-dluh-usa-a-ukrajina-jako-prostredek-reseni-o-ukrajinu-vubec-nejde-jde-o-likvidaci-ekonomickych-vztahu-evropy-s-ruskem-a-o-zachranu-us-krachu-evropou-transatlanticka-unie-a-odriznuti-evrop/

http://www.nwoo.org/2014/10/31/teorie-usa-o-jadernem-potlaceni-rf-selhaly/

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11061-statni-dluh-usa-bilion-dolaru

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pad-dolaru-a-kolaps-zapadnich-ekonomik-Putin-dal-Rusum-svobodu-a-prosperitu-Sebevrazedna-imigrace-chaos-a-rozklad-Neveril-jsem-na-konspiracni-teorie-ale-Analytik-Haas-promluvil-425210

Facebook komentáře