Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Genderismus v nesnázích. Mužský a ženský mozek se opravdu liší.

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je zdrojem neustálých vtipů. Přesto je skutečný. Projevuje se jak ve struktuře, tak v reakci na události a podněty.
Jsme snad odlišnými živočišnými druhy? Čím se liší ženský a mužský mozek? Jaké jsou rozdíly v našem myšlení a proč si často nerozumíme?

Přemýšlejí muži a ženy odlišně? A pokud ano, je to dáno stavbou mozku nebo za to může výchova a společenské podmínky? Nová studie zveřejněná v prestižním vědeckém časopisu PNAS potvrzuje, že mozky obou pohlaví mají rozdílnou stavbu.

Britský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Rudyard Kipling kdysi prohlásil, že "domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže". O desítky let později se ukazuje, že měl autor zřejmě pravdu. Vědci z lékařské fakulty Pensylvánské univerzity se zařadili po bok dalších neurologů, kteří zkoumali odlišnosti mozků obou pohlaví a objevili zajímavé rozdíly. Zatímco mozek mužů je lépe uzpůsoben pro motorické dovednosti a zkoordinování vnímání s jednáním, u žen lépe pracuje analytické a intuitivní myšlení.

  • genderismus-v-nesnazich-muzsky-a-zensky-mozek-se-opravdu-lisi


Až donedávna vědci jakékoliv odlišnosti pohlaví v psychice odmítali brát na vědomí a tyto rozdíly často přehlíželi. Dnes jsou rozdíly mezi mužským a ženským mozkem a myšlením uznávány jako vědecky ověřený fakt. Když dáme vedle sebe mozek muže a mozek ženy, nevidíme na jejich povrchu prakticky žádné rozdíly, nebo jen minimální. Jediné, v čem se výrazněji odlišují, je jejich velikost. Ženský mozek je obecně menší než mužský. To má ale jednoduché vysvětlení, protože muži jsou v průměru větší. V poměru k velikosti těla jsou mozky prakticky stejné. A sotva se někdo odváží tvrdit, že malý muž je méně inteligentní než velký muž. Na druhé straně řada studií naznačuje, že určité mozkové oblasti mají u obou pohlaví rozdílnou velikost. Největší rozdíly byly zjištěny v oblasti zodpovědné za řeč a také v této části čelního laloku, která má na starosti vizuálně-prostorově procesy. To by mohl být podklad určitých funkčních rozdílů, které zjišťujeme mezi muži a ženami, protože příslušné nervové dráhy jsou jinak uspořádány.

Údaje z magnetické rezonance téměř tisíce lidí různého věku a pohlaví ukázaly, že ženy mají většinu vazeb mezi centry mozku napříč levou a pravou hemisférou, zatímco muži mají spíše propojená centra v rámci každé hemisféry zvlášť. Znamená to také, podle autorů studie, že ženy, pokud je postavíme před obzvlášť těžký úkol, mohou při řešení zapojit velmi odlišné části mozku, kdežto u mužů pracuje "pouze“ jedna část. Mohlo by to vysvětlovat, proč muži obecně lépe zvládají úkoly související s prostorem, pohybem a upřednostňují přímočaré řešení a proč jsou ženy lepší v intuitivním řešení problémů a dokáží lépe pracovat s pamětí.

Fyzické rozdíly mezi mozkem mužů a žen zjistili výzkumníci už u dětí, avšak během puberty se zvýrazňují. Mozkové dráhy tedy vznikají a posilují se ve stejném období, ve kterém se vlivem hormonů vyvíjejí i další pohlavní znaky. Skutečnost je ale taková, že – většinou (a to je nutné zdůraznit, protože každý člověk je individualitou) – už malí chlapci uvažují jinak, než stejně stará děvčátka. 

Navzdory tomu někteří myslitelé tvrdí, že za rozdílný způsob uvažování mužů a žen může až přístup rodičů a společnosti k dětem, který se liší podle pohlaví. Jako jedna z prvních s touto myšlenkou přišla Simone de Beauvoir, když v roce 1949 formulovala slavnou větou: „Člověk se ženou nerodí, ale ženou se stává.“ Moderní zobrazovací metody a výzkumy zaměřené na rozdíly mezi mozkem žen a mužů, včetně tohoto posledního ukazují, že se Simone de Beauvoir nejspíše mýlila.
Ukazuje se, že ke stejným výsledkům přichází průměrný mužský mozek zapojením jiných svých částí než průměrný mozek ženy. Zde je třeba zdůraznit slova stejný výsledek. Proto také – až na výjimky – žádný z badatelů neoznačil ženský mozek za výkonnější a lepší než mužský nebo naopak. Z biologů či neurologů již tedy o rozdílech ve stavbě mozku ženy a muže prakticky nikdo nepochybuje.

Mužský a ženský mozek se opravdu liší. Ve své funkci. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu mezi Evropany. Muži jsou podle těchto testů lepší v matematických operacích, ženy ale mají lepší paměť. Tak jako u všeho lidského však platí, že nic není stoprocentní. Zhruba 20 procent žen ve své lebce nosí „mozek mužský“, zatímco podobné procento mužů má „mozek ženský“.

Tato vědecká tvrzení vyvracejí dnes tak moderní genderismus, který ničí naší společnost.
Z projevu Gabriely Kubyové ve Stuttgartu 5. dubna 2014.

Genderismus chce zrušit pohlavní identitu muže a ženy, což je nesmysl, který v lidských dějinách nikdy neexistoval. Genderismus bojuje za rovnost a přijetí každé sexuální orientace a chování. Ani to v žádné společnosti této země nikdy neexistovalo. Důsledky jsou: vykořenění člověka, rozbití rodiny, sociální anarchie a to všechno vede k totalitnímu státu.

Stalo se obtížným přesvědčit rozumného člověka o tom, že homosexualita, bisexualita, transsexualita, transgender, intersexualita, querresexualita mají pro jednotlivce a společnost stejnou hodnotu jako heterosexualita. Heterosexualita je podmínkou pro existenci lidského rodu, je to předpoklad pro manželství a rodinu. Protože je těžké změnit základní postoje člověka, dělá stát toto:

1. Sahá po dětech, aby je sexualizoval a převychoval.

2. Vytváří zákony, které nás kriminalizují, když zastáváme základní hodnoty, které jsou sloupy naší kultury.

Máme být zaslepeni zneužíváním pojmů, jako je svoboda, rovnoprávnost, lidská práva, pluralita. Ale my se už nedáme zaslepovat. Děti jsou nuceny k předčasné sexualizaci, naváděny k masturbaci, a seznamovány s orálním a análním sexem. Ve vyučování jsou nuceny mluvit o všech druzích sexuálních praktik. Je ničen jejich pocit studu. Jsou vháněny do předčasné sexuality, a tím je nabouráno navazování vztahů. Pohlavní nemoci se hromadně šíří: Je to sexuální zneužívání dětí a mládeže. Stojí za tím mocenské elity OSN, EU a levicových vlád, světová zdravotní organizace VHO a IPPF. Kmotrem této sexuální revoluce je kriminální pedofil Alfred Kinsey. Jeho institut má získat statut poradce OSN.

Mohlo to dojít tak daleko jen proto, že jsme spali. Ale už nespíme. Povstali jsme. Toto je začátek. Odpor v Evropě vzrůstá. Mnohé biskupské konference vydávají jednoznačná prohlášení proti gender - ideologii. Nebojme se říkat lidem pravdu a odhalovat lži. My jsme střed společnosti. Jsme zde, abychom hájili naše děti, protože chceme rodiny, chceme demokracii, a chceme budoucnost.

Važme si toho, že muži a ženy jsou jiní. Musí být jiní, aby se vzájemně přitahovali a doplňovali. To je zákon přírody, který nelze zrušit převracením pojmů. Ten zákon zde byl a bude navždy. A nelze ho překrýt genderovským matením pojmů...


Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/rozdily-mezi-mozkem-muze-a-zeny-zasadni-ukazuji-snimky_290941.html

Facebook komentáře