Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

EU se zmítá v agónii

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Je to tak. EU se zmítá v agónii. Agónie znamená umírání, poslední fázi života, která končí smrtí.

Brexit znovuotevřel otázku nutnosti reformovat Evropskou unii, kterou mnozí kritizují za těžkopádnost, přílišnou byrokratičnost a neschopnost adekvátně reagovat na soudobé výzvy.

Podle Josefa Skály je krize EU slepou ulicí kapitalismu. Slíbené „reformy“ s ní nesvedou zhola nic. Zázraky neumějí ani žádný jiný Juncker, Tusk a Schulz. Kdo na tu červenou knihu sází, čeká ho krutá kocovina. Chce to nejenom „jiné formy spolupráce“. Ale hlavně úplně jiný typ civilizace. Ten, co nám diktuje i dnešní „evropská integrace“, už praská ve švech. O desítky procent – leckdy o celou polovinu – se propadají akcie klíčových evropských bank.

  • eu-se-zmita-v-agonii

 

 

Základy systému, který byl v Evropě vytvořen po konci studené války, se silně otřásají. Celý evropský blok svírá krize s exponenciální tendencí růstu,“ tvrdí poradce někdejšího prezidenta Spojených států Billa Clintona a držitel Nobelovy ceny Joseph E. Stiglitz.

 

Je nepopiratelné, že Unie se již delší dobu potácí v krizích. Viditelná je zejména krize důvěry občanů vůči jejím institucím. Vysocí představitelé EU nevědí, jaký jí dát nový směr. Místo toho často jen přešlapují na místě a improvizují, a to v období velmi vážné mezinárodní situace. Což se současně rovná naprosto nezodpovědnému hazardování se zbytky důvěry veřejnosti.

 

Bc. Miroslav Pořízek si všímá faktu, že EU se postupem času stala pouhým vazalem mocenských a ekonomických zájmů USA.Migrační krize pomalu, ale jistě poškozuje Evropu a činnost orgánů EU se setkává s čím dál větším odporem obyvatel po celé Evropě.

 

Samostatnou kapitolou pak je i vyjednávání s USA o TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), které probíhá s vyloučením veřejnosti a informace které přeci jen prosakují ven, nevěstí pro většinu lidí v Evropě vůbec nic dobrého.

 

Podle lobbisty Evropské unie Dr. Petera van Hama by TTIP byla nejlepší cesta, jak porazit Čínu, jakož i Rusko a státy Perského zálivu v jejich vlastní hospodářské hře.

Proto od roku 2011 probíhají zákulisní přípravy, jak sjednotit Evropu se Severní Amerikou. Cílem je vytvoření jediného hospodářského prostoru s jedinou společnou měnou a společným právním řádem. Spojení států severoamerických a evropských, probíhají pod zkratkami TTIP a CETA.

 

Je nutné si uvědomit, že Evropská unie a euro byly předstupni k tomuto západnímu superstátu. TTIP však nemůže být klasickou obchodní dohodou, protože mezi Evropou a USA již v zásadě neexistují žádná cla a obchodní překážky. Zde jde o to odstranitvšechny národní zákony a nařízení, protože cílem Západních elit je nadvláda korporací a celosvětová uniformita.

 

Pravdou zůstává, že otevření trhů nikdy neznamenalo výhody pro většinu zúčastněných, ale pouze pro jednu malou skupinu! Globalizace přinesla světu větší hlad, větší chudobu a větší nerovnost. „Svobodný obchod“ nikdy nevedl k lepší konkurenci, ale pouze ke koncentraci moci. Přináší výhody jen velkým společnostem vůči malým firmám. Vychvalování TTIP je prováděno stejně jako vychvalování EU a eura. Připomeňme, že vznik EU a eura vedly v Evropě ke zvýšení nezaměstnanosti a k propadu příjmů, ke snížení kupní síly a k horším pracovním podmínkám pro dolních 90 procent občanů. Zároveň se však výrazně zvýšily příjmy horních deseti procent, což platí obzvláště pro nejvyšší jedno procento.

 

Je třeba si položit otázku, co může přinést sjednocení se zemí, která je na tom z ekonomického a sociálního hlediska mnohem hůře. USA se dusí pod tíží svých dluhů, epidemicky se v ní šíří chudoba i nezaměstnanost a téměř 50 milionů Američanů přežívá v současnosti na potravinových lístcích!

 

Michael Morris ve své knize tvrdí, že USA zamýšlejí vyjednat si právo na to, aby jim Evropská unie, jednotlivé evropské státy, spolkové země a obce předkládaly nové zákony ještě před jejich schválením.

Znamená to, že v budoucnosti nebude v Evropě možné přijmout jediný nový zákon bez souhlasu Američanů! Morris je přesvědčen, že ztroskotání smluv TTIP, CETA a TISA může zabránit plánovanému zotročení lidstva, případně by mohlo tento proces zpomalit.

 

Co se týká EU-málokdo dnes věří v to, že EU lze reformovat. Velká Británie pomalu opouští Evropskou unii a jak řekl Nigel Farage: „Už nic nebude takové jako předtím. Opravdu jsem přesvědčen, že tento projekt, projekt Evropské unie, nyní umírá.“

Farage není zdaleka sám, kdo takto hovoří. 

Ekonomický expert Larry Elliott vysvětluje, že „Eurozóna je ekonomicky odsouzena k zániku: přežívá se zásadami, které evidentně selhaly, je lhostejná k demokracii, je vedena malým množstvím elit pro ně samotné a pomalu umírá.“

Facebook komentáře