Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

NASA oficiálne oznámila objav nového druhu nukleárnej energie

  • studen_fze
A je to tu. Džin je z fľaše von. Realita nízko energetických nukleárnych reakcií potvrdená z renomovaného zdroja. Skeptici to budú mať čoraz ťažšie. Na svojom blogu som približne pred dvoma mesiacmi informoval o talianskom vynálezcovi Andrea Rossim. Ten vo svojom zariadení E-Cat založenom na princípe studenej fúzie dokáže vyrábať veľké množstvo tepla. Množstvo produkovanej energie je údajne tak veľké, že nemôže pochádzať zo žiadnej známej chemickej reakcie (aspoň to tvrdia švédski fyzici, ktorí sa zúčastnili verejných prezentácií tohto zariadenia).

Hlavnými materiálmi použitými v zariadení sú pritom vodík, nikel a neznámy katalyzátor. Problémom stále zostáva, že tvrdenia Rossiho nie sú zatiaľ potvrdené treťou stranou, ktorá by uskutočnila nezávislé testy vo svojich laboratóriách. Koncom októbra sa uskutočnila zatiaľ najväčšia verejná prezentácia Rossiho energetického katalyzátora, počas ktorej zariadenie v priebehu niekoľkých hodín produkovalo stabilný výkon 479 kW. Testovacej prevádzky sa zúčastnil Domenico Fioravanti, ktorý zastupoval záujmy neznámej spoločnosti zo zámoria. Spoločnosť mala záujem o odkúpenie prototypu E-Catu. Cieľom testovacej prevádzky bolo overenie parametrov zariadenia. Testy prebehli úspešne a prvý E-Cat v cene 2 miliónov eur odcestoval do USA (podľa slov Rossiho). Medzitým Rossi dostal objednávky na ďalších 13 kusov týchto zariadení.

Včera 12. januára Americký úrad pre letectvo a vesmír na svojich oficiálnych stránkach informoval o objave nového typu jadrovej energie. Odcitujem niektoré vyjadrenia z demonštračného videa:

"Zatiaľčo je svet drasticky závislý na fosílnych palivách, výskumníci v Langleyho výskumnom centre sa snažia nájsť iný účinný spôsob zužitkovania nukleárnej energie. Táto nová forma nukleárnej energie sa uvoľňuje pridávaním neutrónov. Keď sa pridá dostatočné množstvo neutrónov, jadro sa spontánne rozpadne na iné jadro s rovnakou hmotnosťou, ale prislúchajúce inému prvku. Nový prvok je čistejší ako tradičné jadrové palivá a môže sa vyrábať zo surových materiálov ako napríklad (a teraz napnite uši) NIKEL, uhlík a VODÍK. Bolo experimentálne overené, že touto metódou je možné získať značné množstvo energie, ekologicky, bez nebezpečného ionizujúceho žiarenia a rádioaktívneho odpadu. Nová forma energie je výkonná, schopná podporovať rôzne druhy systémov transportom počínajúc a infraštruktúrou končiac.

Najjednoduchšia implementácia je pre obytnú jednotku. Mohli by ste mať zariadenie, ktoré by nahradilo ohrievač vody. Ďalším vylepšením by bolo vytvorenie cyklu, kde by ste z tepla mohli vyrábať elektrickú energiu. Produkované teplo by bolo možné využiť na ohrievanie vody alebo na prevádzku klimatizačného systému pre budovu. Potenciálne využitie je teda dvojaké. Jednou oblasťou je výroba tepla a druhou je výroba elektrickej energie, ktorú môžete využiť napríklad na napájanie vašej elektroniky. Môžete napájať dom, budovu, elektrické osvetlenie.

Metódu NASA nazýva ako zvýšenie povrchových plazmových polaritónov na spustenie a udržanie nízko energetických nukleárnych reakcií (ďalej LENR) v metal hydridových systémoch, čistá jadrová energia pre vaše technológie."

Podobností s energetickým katalyzátorom je hneď niekoľko:

- použité materiály nikel a vodík

- NASA rovnako ako Rossi tvrdí, že ide o jadrovú reakciu pri ktorej dochádza k transmutácii elementov

- pri aplikácii nevzniká škodlivé gama žiarenie

- žiaden rádioaktívny odpad, ktorý by zamoroval naše životné prostredie ešte niekoľko desiatok tisíc rokov

- najjednoduchší spôsob aplikácie je výroba teplej vody

- zariadenie je bezpečné na používanie aj pre laikov napriek tomu, že ide o nukleárnu energiu

Jednou z možností je i to, že tým neznámym zákazníkom Andrea Rossiho je práve NASA. Nechajme sa prekvapiť. NASA sa pritom o príslušné technológie zaujíma už niekoľko rokov. V septembri 2011 prebehla neformálna diskusia o možnostiach LENR na pôde Glennovho výskumného centra v Clevelande v štáte Ohio. Príslušná prezentácia je voľne k stiahnutiu na oficiálnych stránkach NASA tu.

Ďalšie odkazy:

1. Švédsky technický týždenník NyTeknik informuje o objave

Více článků o studené fúzi a dalších technologiích zabývajících se překonáním COP > 1 naleznete zde:

https://www.facebook.com/pages/Free-Energy-Magnetick%C3%A9-gener%C3%A1tory-a-dal%C5%A1%C3%AD-syst%C3%A9my-pro-volnou-energii/154188951324471

 

zdroj:http://jankolar.blog.sme.sk/c/286071/NASA-oficialne-oznamila-objav-noveho-druhu-nuklearnej-energie.html

 


PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře