Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Stereotypem k podpoře Instanbulské úmluvy

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Apologeti genderfašofeminismu (nebo, chcete-li, neomarxisté) na jedné straně srdnatě "bojují" proti genderovým stereotypům, na druhé straně se neštítí své bludy podporovat pomocí stereotypů.

  • stereotypem-k-podpore-instanbulske-umluvy

Rozcestník k dokumentům souvisejících s Istanbulskou úmluvou najdete zde. To jen pro pořádek, aby si každý mohl ověřit, že si nevymýšlím.

Článek 12 odst. 1 úmluvy: Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Úmluva se dále zabývá především násilím páchaném na ženách a jako malou úlitbičku "bohům" se uvádí v preambuli úmluvy toto: "uvědomujíce si, že domácí násilí neúměrně postihuje ženy a zároveň že oběťmi domácího násilí mohou být i muži;" S ohledem na celkové vyznění úmluvy mi takováto úlitbička připadá jako pokus o zaplácnutí huby oponentům. Podívejme se totiž, co říká "Usnesení EP ze dne 12. září 2017 atd." v odst. 9, bod o) "zajistit, aby proaktivní opatření proti násilí uznávala genderově podmíněnou realitu, v níž naprostou většinu pachatelů tvoří muži;"

HA!!! Takže nyní je už jasné, odkud vítr vane a co je záměrem: dostat heterosexuální muže do podřízeného postavení, a to ještě jen v rámci euroatlantické civilizace. Islámského kulturního okruhu se to ve skutečnosti netýká, protože tam nadřazené postavení mužů nad ženami nevychází ze stereotypního pojímání rolí žen a mužů, ale přímo z vůle Alláhovy:

Súra 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

Takže s naprostým klidem můžeme zapomenout na to, že se úmluvou budou řídit státy, ve kterých vládne právo šaría. Alláhův zákon je postaven nad zákony lidské, konec diskuze.

A teď něco k tomu násilí. Představa, že naprostou většinu pachatelů domácího násilí tvoří muži, je stereotyp jako poleno, který vychází ze zkreslených statistik. Protože jiným šetřením se zjistilo, že muži se obávají veřejně přiznávat domácí násilí páchané na nich výrazně častěji, než ženy. Navíc násilí páchané na mužích jejich ženami má odlišný charakter - muži jsou většinou trýzněni psychicky nebo jsou různě šikanováni. Jistě znáte pojem podpantoflák - to je vždy jen muž, který je ovládán svou ženou. Podpantoflák vůbec nemusí být svou ženou bit, ale je vždy šikanován řadou různých příkazů a zákazů, spojených zpravidla s nějakým vydíráním (např. "dnes nic nebude"). Rozhlédněte se kolem sebe, kolik takových případů znáte. Zjistíte, že to číslo není rozhodně malé. Může si namítat kdo chce co chce, ale taková situace je jasným zotročením muže, tedy fakticky jedna z forem násilí.

Někdo může namítnout, proč si to nechá ten muž líbit? Špatná otázka, protože je založená na genderovém stereotypu. Stejně se totiž můžeme zeptat, proč si žena nechá líbit mlácení od muže? Usnesení EP zmiňuje v bodu M: "vzhledem k tomu, že důležitým faktorem, proč ženy neoznamují sexuální násilí, je ekonomická závislost na jeho pachateli;" Dobře, ale proč se nepíše o tom, že mnoho mužů je naopak ekonomicky zotročováno? Veškerou výplatu odevzdávají manželce a možná milostivě dostanou kapesné. Pokud je žena vyhodí z bytu, často nemají kde (resp. za co) bydlet (proč je většina bezdomovců právě z řad mužů?) a jsou zatíženi nemalými alimenty. Nemíním se pouštět do rozborů, zda je to správně nebo ne, chci hlavně poukázat na to, že i muži se nezřídka dostávají do ekonomické pasti, pokud se jich manželka zbaví. Proto také často snášejí ponižující podpantofláctví.

Proč tedy nejsou muži chráněni stejně, když úmluva hovoří o rovnosti? Protože ve skutečnosti o žádnou rovnost nejde, ale jde o boj genderfašofeministů o nadvládu.

Autor: Zbyšek Hlinka

Zdroj: https://hlinka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694982

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře