Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Tuto "analýzu" vytvořila nevládní organizace Člověk v tísni. Jediné co je v tísni je zdravý rozum a svoboda.

Analýzu provedli na základě programu "Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru" financovaném norskými, lichtenštejnskými a islandskými fondy.

Text si dává následující hlavní cíl: "Jedním z hlavních cílů výzkumu byla také identifikace nečastějších nenávistných narativů o migraci a migrantech." Dále předpokládají, že producenti tzv. hate speech si utvářejí danou nenávist k migrantům "z jistých konkrétních obav a domnělých problémů". Hezky to vystihli hned na začátku, ano, lidé mají konkrétní obavy. Pro analýzu vycházeli ze sociální sítě facebook.

  • projevy-nenavisti-v-online-prostoru-a-na-socialnich-sitich

Jinak si v této analýze rozšířili definici nenávistných projevů a doslovně říkají: "Již při běžné analýze je jasné, že coby hate speech nelze klasifikovat pouze otevřené nadávky, výhružky či volání po násilí." Dále pokračují, že je nutné vzít do úvahy také skutečnost, že nenávist přímo podněcují také stanoviska, která v primární rovině nemají přímý nenávistný obsah či tón. A mají na mysli takové, které veřejně vyhrožuje nebo ponižuje skupinu lidí na základě "rasy, etnika či náboženského přesvědčení". Korunku definici nasadili tím, že se prý jedná o definici, která je "z podstaty věci závislá na kontextu a interpretačním rámci." Pokud by náhodou čtenář nepochopil tuto definici, autoři předkládají příklady. Patří mezi ně:

*přirovnání lidí ke zvířatům; vsugerování čtenářům, že jim od nějaké skupiny hrozí nebezpečí; vsugerování čtenářům, že jim od nějaké skupiny hrozí narušení jejich čistoty, integrity, identity

*projevy, které vyzývají k zabíjení, vyhánění, evakuaci a třeba diskriminaci

Tak si tu definici v neziskovce hezky upravili pro své potřeby. Definice bez jakéhokoli ukotvení, bez hranic. Vše, co není korektní, a co se autorům bude "zdát" nenávistné vůči někomu, je nenávist. Cenzura jak vyšitá. Veškeré zažité věci, zvyky, zdravý rozum a kultura jsou potlačována. Naše chápaní našeho světa, života a chování se musí změnit, alespoň dle těchto soudruhů! NE!

V metodice své analýzy již provedli soud, že její výsledky jsou minimálními odhady nenávisti na sociálních médiích na základě toho, že velké množství zárodků nenávisti nejsou ani schopni zachytit. To je tak exaktní závěr, že bychom je mohli navrhnout na magisterský titul ze statistiky.

V další části své analýzy se snaží definovat tzv. opinion leader, tedy jaký to občan si dovolí být nenávistný proti migrantům. Po dvoustránkovém elaborátu, ve kterém několikrát zopakovali, že nemohou jednoznačně určit většinu na určité skupině lidí (dle věku, vzdělání, atd.), přišli s odstavcem, kde zmiňují zázračné prolínání výsledků jejich analýzy s reportáží z týdeníku Respekt o muži, který se účastnil demonstrace proti migrantům na Václavském náměstí (červenec 2015), a který prý donesl šibenici pro "vlastizdrádce". Pokračuji citací, jelikož nechci, abyste přišli o tu propagandu (rád bych použil jejich výraz "vsugerování"): "Jeho demografický profil takřka přesně kopíruje výsledky naší analýzy - muž ve středním věku se středním technickým vzděláním, pravděpodobně příslušník nižší střední třídy, drobný živnostník..." A už na to mají lék v této neziskovce: "Je zjevné, že preventivní a osvětové aktivity proti šíření hate speech zaměřené na studenty či mládež řeší jen část problému, nepokrývají výše uvedené kriticky důležité skupiny obyvatel..." Za komunismu jsme měli předního ideologa Václava Kopeckého, který byl považován za ministra informací a osvěty. Co bylo a už není, může být znovu.

Za prvé, výsledky jejich analýzy jsou nepodložené a zavádějící, jak sami uvedli. Však ověřovat si své výsledky s článkem s týdeníku o určitém jedinci, který se účastnil demonstrace, a upevňovat tak nějaký závěr je pro mne šokující. Nejsem statistik, ale tohle... Jako by se nám někdo snažil "vymýt" hlavu. Jako by tu někdo chtěl vytvářet třídní boj (jako za komunismu), a opět je to "nevzdělaný živnostník"???!!!

Autoři se i pozastavují i nad výrazy, které našli. "Setkali jsme se i s výroky doslova medicínské povahy - islám je "rakovina" a mešity její "metastáze"." Za touhle větou nebyl žádný smajlík a ani nebyl v uvozovkách. Tak nevím, nevím, asi to vážené považují za medicínské vyjádření:)

Vůbec bych však nečekal, že v tomto dokumentu uvedou i celkem realistickou úvahu. Zjistili totiž z pozorování facebooku, že jednou z větší skupin, které jsou pomlouvány, jsou neziskové organizace. Kápli na to, sami tvrdí, že je to z důvodu, že tyto organizace napomohly současné situaci s uprchlíky, a že ji razantně neřeší a profitují z toho. Tomu se říká vlastní gól! Ale uhodli to naprosto přesně.

Mezi největší skupinu na facebooku patří skupina hnutí Islám v České republice nechceme, která měla ke konci září 160 000 fanoušků dle analýzy. Přídavek obdržela jako extrémistická. Ve svém úvodu má hnutí následující: "Účelem této stránky je sjednotit všechny slušné lidi a vlastence, kteří si uvědomují katastrofické následky probíhající arabsko-africké invaze do Evropy." Spíše bych přidal této neziskovce "extrémistická".

Podívejme se na závěrečnou kapitolu, kde shrnují své zjištění a poznatky. Neuvěřitelné překvapení, dle jejich popisu, je, že sociální sítě díky svým komunikačním mechanismům, napomáhají rychlému šíření se informací, a tedy nenávistných projevů. Hlavně pak prý napomáhají určitým etablovaným organizacím, politickým stranám a čelním představitelům. Podle autorů je nejzajímavější zjištění "určení nejobvyklejších konstrukcí a narativů nenávistného diskurzu." Co tím chtěl básník říci nevim, ale zní to vědecky. Aspoň by mělo za ty peníze. Záhy však konstatuje, že lidé neumí rozlišit migranta a uprchlíka. No, řekl bych, že je to právě naopak. Lidé nejsou hloupí a znají velmi dobře rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem. Dále také velmi znají rozdíl mezi individuálním aktem uprchlíka a imigranta a masovým aktem uprchlíků a migrantů.

Navíc, nejde jen o ně. Migranti vytvářejí poptávku po migraci, avšak musí také existovat nabídková strana, kterou vytvořilo Německo a další sluníčkářské země. Pokud by ji nevytvořily, zůstal by zde jenom poptávkový potenciál ze strany migrantů.

Co jsem chtěl, ale říci... Jediný, kdo se nám snaží namluvit jiný význam slov a pojmů jsou právě tyto neziskovky, které profitují za tyto nesmyslné a nic neobsahující analýzy!

Autoři se zrovna asi probudily nebo někde žily mimo realitu poslední dva roky, protože doslovně uvádějí: "Je zajímavé, že některé ze zachycených projevů spolu s nenávistí vůči migrantům či islámu obsahovaly také útoky na společenské elity, Evropskou unii či neziskový sektor." Dobré ráno! Překrucovat, překrucovat a dělat blbého!

A dále přichází věta jako z jiné planety. Uvádí, že na sociálních sítí je mnoho hoaxů a manipulativních zpráv o migrantech a muslimech, "které je potřeba chápat v souvislosti s dynamikou komunikace na sociálních sítích, která je virálnímu šíření takových informací velmi nakloněna."

Také obviňují jednotlivce, nenávistná uskupení, na četnost orientovaná a bulvarizovaná média, oportunističtí politiky a další aktéry za to, že využívají sociální média k podpoře své agendy a také projevů, které šíří nenávist. Důležitě zmiňují "ať už ze zištných důvodů či osobního přesvědčení". Podle nich tedy jiné názory, než má tato neziskovka, je nutno cenzurovat a svobodné přesvědčení omezovat, tak i zdravý rozum.

Ovšem, co jim z analýzy nevyšlo je proč jsou lidé znepokojení s masovou imigrací a islámem a proto doporučují zpracovat rozsáhlou studii "pracující s poznatky a postupy sociologie, psychologie apod." Ano! Strčit nás do blázince, tam nás již pomocí prášků a elektrošoků přesvědčí. Opravdu pomalu jak v Orwellově románu.

Asi nejvtipnějším je definice společenských elit, ke které se prý často objevují výhrady ze strany společnosti. Mezi ně dle autorů patří intelektuálové, pracovníci neziskovek, politici, Romové, atd...). Pracovníci neziskovek se řádí mezi elity! Navíc si připusťme, že slovo "elita" používáme vždy v negativním kontextu.

Poslední kapitola analýzy se zabývá jak s nenávistnými projevy na internetu bojovat. Doporučují tedy zvýšit "aktivitu iniciativ a organizací pro šíření více informací a osvětových materiálů." Připravte si peněženky dámy a pánové. Dále si vezměte nějaké helmy, které zabrání těmto neziskovkám, aby Vám nevymyly mozek, jelikož chtějí "potírání nenávistných stereotypů a projevů." Ale to není všechno. Soudruzi zjistili, že zárodkem nenávistných projevů může být i humor a ironie. Tak žádné vtipy! Jinak pokuty jako v Německu!!! Jedna z dalších překážek, které osvěta musí čelit, je to, že se lidé v rámci sociálních sítích uzavírají do homogenních skupin. Zde opět hledají důvody, proč lidé neposlouchají takové nesmysly těchto neziskovek. Oni si vždy najdou důvod...

Neziskovka jde však dále, nebo spolu s neomarxisty a také stejnou cestou jakou šli komunisté a to výchovou dětí ve školách pro potírání nenávisti a xenofobních projevů. Indoktrinace dětí. Vymýt jim mozek již v dětství. To je návod, podpořený Amnesty International a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rodiče braňte se!

V předposledním odstavci již přistupují k trestněprávní cestě jako prostředek na potírání jejich hate speech. Údajně se totiž producenti těchto projevů "dokáží držet v nepsaných mantinelech". Kéž by se dala těmto autorům pravomoc posuzovat "nesnášlivost" projevů lidí, na jejichž podněty by byli lidé souzeni. Posledními slovy popisují hrozbu, že česká společnost došla do momentu, kdy její funkční demokracie selhává.

To opravdu došla. Právě na základě Vás, páni autoři a neziskovko. Vy, kteří tvoříte newspeak, kteří měníte význam slov, jejich výklad. Snažíte se změnit naše vnímání života, našich zvyků, kultury a zodpovědnosti za naše životy a přístup k našemu životu. Chcete nás převychovat k obrazu svému, k tomu, čemu věříte Vy a jistá minorita nejen u nás, ale i ve světe. Naštěstí, majorita si ještě drží zdravý rozum nad otázkami jako je masová migrace, umělé míšení náboženství a národností, výchova dětí a také nad aktivitami pochybných neziskovek jako je tato, atd.

Tito neomarxisté si vážně myslí, že mohou potlačit naše myšlenky.

Nezisková organizace Člověk v tísni hospodařila s výnosy 1 760 279 000 Kč za rok 2016. Z toho 102,7 mil. Kč přišlo z darů soukromých subjektů. Zbytek přišel ze zahraničních státních rozpočtů, příjmů z evropských fondů, Agentury OSN, nadací a nevládních organizacích, místních rozpočtů a operačních programů. Tyto peníze však nepadají z nebe, ale pocházejí z redistribuce peněz daňových poplatníků. Rád bych zde vypsal zajímavé položky (např. 75 mil. Kč na položku "Dobré vládnutí"), kam jdou tyto peníze, ale to by bylo už moc dlouhý... Můžete nalézt v jejich výroční zprávě.

Jinak bych rád označil můj text jako "nesnášenlivý projev" vůči neziskovkám jako je tato.

Autor: Radek Ketzl

Zdroj: http://ketzl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613720

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře