Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Přímá demokracie - odpovědnost volby, a té se učme

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Volební místnosti se zavřely, hlasy byly spočítány, mandáty kandidujícím stranám a hnutím byly přiděleny. Někde již jsou sestaveny snad na další celé čtyři roky koalice, a krajská exekutiva začne vládnout. Jak se to tentokráte v pořadí již čtvrtých krajských volbách povede či ne, se dozvíme s určitostí až na závěr volebního období v roce 2016.

  • prima-demokracie-odpovednost-volby-a-te-se-ucme

Tyto zatím poslední volby byly zřejmě mnohem více než všechny troje předcházející ve znamení větších aktivit a protestů občanských iniciativ, které zde vyrostly doslova jako houby po dešti. Jistě chvályhodné zvýšení občanské angažovanosti a zájmu o politiku a společensko- ekonomické dění obecně. Bohužel ne o všech aktivitách lze říci, že byly prospěšné a je třeba s nimi pokračovat. A je třeba pokračovat ve všech, které dokáží pojmenovat problémy, stanou se uvědomělou účastí občanů a vygenerují větší zájem, ale i odpovědnost občana za chod věcí veřejných, v tomto případě za správu a samosprávu krajů.

Co však myslím nemuselo posloužit dobré věci, byla protlačovaná snaha např. Hnutí za přímou demokracii, aby občané vyjádřili svůj protest a nesouhlas se současným děním tak, že znehodnotí hlasovací lístek tak, aby byl zneplatněn, a po spočítání výsledků voleb se ukáže dle počtu neplatných hlasů, jak moc se situace a současný způsob vládnutí občanům nelíbí.

A je opravdu žádoucí tzv. zneplatňovat lístky na úrovni samosprávného rozhodování, když právě o něj by do budoucna mělo jít daleko více a hlavně kvalitněji? A o tom by přeci měl rozhodovat co největší počet voličských hlasů. Proto se mi tato iniciativa znehodnocení hlasů zdá ne příliš moudrou.

Když se podíváme na vývoj počtu neplatných hlasů od ustavení krajského článku samosprávy v roce 2000, tedy od prvních voleb do krajských samospráv, prvních samozřejmě po zahájení a dosud nedotažené reformy státní správy, která byla navíc zřejmě „zmršena", tak tentokráte byl počet neplatných hlasů trochu větší než při předchozích volbách. V roce 2000 byl počet neplatných hlasů dosud nejvyšší, a bylo to zřejmě poplatné tehdejší podobě volebního zákona a nové občanské zkušenosti s tímto typem voleb – neplatných hlasů bylo 2,39 % (v ÚK např. 3,5 %). V roce 2004 při druhých krajských volbách bylo neplatných hlasů jen 1,97 % (v ÚK 1,86 %). V roce dalších voleb – tedy 2008 byl počet neplatných hlasů 2,25 % (v ÚK 2,21 %) a v roce letošním došlo opravdu k nárůstu, ale nikoliv takovému, aby se dalo prokazatelně tvrdit, že občané masivně protestují. Neplatných hlasů bylo sice cca 2x více než v letech předchozích – 4,35 % (v ÚK dokonce 5,13 %). Ale čemu, nebo komu to pomohlo? Opravdu je toto cesta k řešení problémů systému (stát), kde selhávání jeho mechanismů není jen přechodnou chybou této vlády a jejích reforem, ale je dlouhodobě dřímajícím problémem souvisejícím s celkovými změnami v sociální, ekonomické a politické struktuře ústící v konkrétní formu organizace a fungování státu v 21. stol.

Od občanských iniciativ, a zejména těch plédujících za přímou formu demokracie a majících toto snažení dokonce ve svém názvu, bych očekával nějaký pozitivní způsob, jak takovéhoto stav změnit, hledat řešení, třeba právě ve větší orientaci na fungování samosprávy. Domnívám se, a asi nejsem sám, že „pro strom nebyl viděn les" a výzva po znehodnocování hlasovacích lístků byla spíš siláckým gestem. Řešení bych pro příště viděl v apelu opačném, jdoucím ruku v ruce s vysvětlováním o fungování samosprávy za mnohem přímější účasti občanů.

K volbám si tak našlo tentokráte cestu jen 2 763 464 voličů o 3,41 % méně než v roce 2008 (v ÚK to bylo jen 225 180 voličů, tj. 33,94 %, tedy o 3,5 % méně).

Takže pojďme se dohodnout, že v dalších volbách, třeba hned těch následujících – historicky první přímé volbě hlavy státu, prezidenta ČR se budeme mobilizovat a vzájemně vyzývat, abychom přišli v co největším počtu. Prezidentský mandát by tak byl o to výraznější, oč výraznější bude účast nás občanů. Jeho síla by měla spočívat v kvalitě výkonu funkce, nikoliv z radosti či obavy některých, zda byly a jestli dost jeho pravomoci osekány nebo ne.

Máme jako občané jedinečnou šanci volit přímo, dát hlavě státu mandát svým hlasem občana, a věřte tvrzení, že můj, resp. jeden hlas nic nerozhoduje, je značně mylný. Rozhodne právě on.

V žádném našem volebním zákonu ani v prováděcích pokynech nenajdete nic o tom, že by volby byly neplatné v případě nenaplnění nějaké potřebné účasti a kvora hlasů oprávněných voličů (hnidopichy prosím, aby nezaměňovali se zákonem o místním referendu, kde takové ustanovení je vloženo, nejde však o volební zákon).

Možná už opravdu nejde jen o volbu prezidenta, ale naučit se také přímé odpovědnosti nést důsledky za svá rozhodnutí.

Více informací najdete na: http://www.hnutiommo.cz/news/info-ommo-c-29-rijen-2012/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře