Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Potomci kolaborantů z řad pronacistické šlechty podplatili českou justici a čekají je další pohádkové restituce: kraj i s nevolníky!

"Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí" - Karel Schwarzenberg, 1990

Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta, se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády, se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům z posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše č. 108/1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku.

Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou "zvůlí" našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi 2. světové války a byl plně v souladu s Postupimskou konferencí.

  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky
  • potomci-kolaborantu-z-rad-pronacisticke-slechty-podplatili-ceskou-justici-a-cekaji-je-dalsi-pohadkove-restituce-kraj-i-s-nevolniky

Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které dr. Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě:

dekret č. 50/1945Sb., o opatřeních v oblasti filmu ( viz. havlovský Barrandov ) 

dekret č. 100/1945Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

dekret č. 101/1945Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

dekret č. 102/1945Sb., o znárodnění akciových bank

dekret č. 103/1945Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

dekret č. 104/1945Sb., o závodních a podnikových radách

Prezident Beneš těmito dekrety zestátnil doly, hutě, banky, pojišťovny, lázně, průmyslové podniky s více než 500 zaměstnanci a jiné podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem Beneš zestátnil v roce 1945 přes 3000 podniků, které představovaly 2/3 tehdejšího průmyslu. 

Nyní je na řadě definitivní prolomení dekretu č. 108/ 1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví němců, maďarů, zrádců a kolaborantů. I tento dekret byl skrze českou justiční mafii již částečně prolomen kolaborantskou šlechtou - Schwarzenbergové ( kteří na svých panstvích zneužívali otrocké práce vězňů z koncentračního tábora Lety ), ColloredoMansfeldové, Salmové, Harachové již dostali zámky i tisíce hektarů půdy.

Současná situace ukazuje, že toto byla pouze ,,ochutnávka". V sázce je majetek za stovky miliard. Mediální krytí pro operaci v ČR tvoří Česká televize a bakalova média, politickou podporu tzv. demoblok napojený na německé zájmy a neziskové organizace (např. Konrad Adenauer stiftung - Praha sobě, Ackerman gemeinde - KDU/ČSL, sudetští němci - TOP09, antifa a němečtí zelení - Piráti, apod. ).

A rozhodčím v této věci je nechvalně proslulá ,,česká" justice, pro jejíž ,,správnou" činnost, jak se proslýchá, vyčlenily německé šlechtické rody zhruba čtvrt miliardy korun na úplatky skrze spřátelené advokáty ( tak se to v ČR dělá ).

A výsledek:

,,Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší ČSR.

Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky" míní hradecký soudce ( hradecká justice viz. kauza Nečesaný ) v pravomocném rozsudku ( lze ještě podat mimořádné opravné prostředky jako dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ) ze dne 18.6.2019.

Aha, takže Walderode se ničím neprovinil proti republice. K Henleinovcům a do nacistické tajné služby vstoupil zřejmě v zájmu národa a vlasti, na vraždění českých občanů se podílel ( jako příslušník nacistické tajné služby za Heydrichiády se nemohl neušpinit ) také zřejmě z humanitárních důvodů.

Tuzemská justice sestoupila na nové dno: za úplatek prohlásí i Hitlera za světce, přičemž ,,neexistují důkazy", že by se on osobně něčím provinil proti republice, když se mu přeci tolik líbila Praha.

Je to jasný vzkaz: však vy se ty fašouny naučíte milovat ( jinak budete tou samou justicí odsouzení ze předsudečnou nenávist, podněcování k nenávisti, šíření extremismu, apod. )! 

Hradecký soud vrátil kolaborantovi z nacistické tajné služby a od henleinovců ( jeho potomkům ) zámek Hrubý rohozec, kde se pořádaly nacistické večírky, a další majetek v hodnotě 3 miliard korun. Současně řeší nároky Lichtenštejnů 26 okresních soudů. Krajský soud v Brně jim dne 19. listopadu přiznal nárok na desetihektarový pozemek na Prostějovsku. Celkem žalují Lichtenštejni český stát o 70 tisíc hektarů (  velikost území třetiny Moravy) pozemků a stovky nemovitostí v hodnotě zhruba 20 miliard korun.

Rod Lichtenštějnů má velké zastání v sudetoněmeckém landsmanšaftu a Hans Adam Lichtenštejn je nejbohatší evropský šlechtic s majetkem přes 100 miliard korun. Jeho nadace s rozpočtem 25 miliard korun je napojena na české subjekty a politiky, skrze nichž stupňuje tlak na "vrácení" majetku.

Dle mých informací mají neformálně slíbenou podporu u všech stupňů soudů až po Rychetského ústavní ( obyčejní občané – např. klienti H – systému takové zastání holt neměli ). Situace je tedy opravdu vážná.

Již jsem oslovil více vlasteneckých a protifašistických sdružení a iniciativ, je zapotřebí okamžitě vytvořit iniciativu k zastavení tohoto velezrádného procesu, tak jako např. v případě ,,zkoušky našich nervů a trpělivosti" americkým radarem v letech 2006-9.

Příští rok začne hospodářská krize a tito nenechavci se doslova třesou na situaci, kdy bude ,,obyvatelstvo zaměstnáno jinými starostmi" (ono Schwarzenbergovo ,,Češi nebudou mít co žrát" ), aby nám doslova a do písmene sebrali půdu pod nohama.

Nevěřím, že to necháme projít jen tak.
 
Daniel Novák

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře