Bylo by vhodné si poslechnout i výpovědi dosud žijících svědků, kteří za doby Třetí říše navštěvovali Nationalpolitische Erziehungsanstalten (Nacionálně politické výchovné ústavy). Tehdejším žákům bylo  neustále vštěpováno, že Arabové jsou spojenci Třetí říše a to i proti mezinárodnímu židovstvu.

Musíme vzít v potaz, že za Druhé světové války vzniklo mnoho muslimských divizí Waffen SS. Například 13. horská divize zbraní SS "Handschar", 21. horská divize zbraní SS "Skanderbeg", 23. horská divize zbraní SS "Kama" a mnoho dalších muslimských jendotek v rámci Waffen SS. Nesmíme ani opomenout  i muslimské komunity z jižní a východní části Sovětského svazu, které měly být zformovány ve Východomuslimskou divizi SS. Někteří členové z těchto komunit sloužili v policejních jednotkách SS.
Zmíněné jednotky Waffen SS bojovaly s krutou bestialitou hlavně proti Slovanům.

Považuji za důležité, že Mohamed Amín al-Husajní, arabský nacionalista a muslimský vůdce v britské Palestině byl jmenován „čestným Árijcem“ a dostalo se mu od Hitlera velkých poct.

Bohužel musíme i konstatovat, že protižidovské a rasistické spisy Hitlera prý patří mezi mnoha muslimy k jakési "populární literatuře".

Ten, kdo chce, si sám sežene fakta o tom, jak muslimové a Arabové spolupracovali s tehdejším nacistickým režimem. Pro mnohé to bude překvapivé zjištění.

zdroj:http://petrcvalin.blog.idnes.cz/c/497830/muslimove-a-arabove-spolupracovali-s-treti-risi.html