Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Máte rádi imigranty?

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Špatná otázka, že? Příliš zavádějící a dnes již jednostranně orientovaná.

Někdy před rokem jsme se všichni dokázali dívat na migranty jako na lidi, kteří potřebují pomoc, ale dnes je situace docela jiná. Proč je ale jiná? To je správná otázka, protože je vždy dobré znát příčinu, aby se k ní člověk mohl nějak správně postavit.

Málokterý člověk vnímá pozitivně, když mu druzí něco vnucují, předhazují, když mu nedovolí mít své vlastní názory. To vše pociťujeme jako nátlak, násilí a nesvobodu. Naše civilizace šla nesprávnými vývojovými cestami, a proto do značné míry zdegenerovala, přesto cit pro spravedlnost a touhu po svobodě stále ještě bolestně cítíme ve svém srdci i mysli.

Tlak budí protitlak, to je známé. Čím víc vám někdo něco vnucuje, tím více se tomu bráníte. A celá situace kolem imigrantů je velmi provázána s praktikami manipulací, vnucování cizí vůle, lhaním a deformováním faktů. Už to samo o sobě musí vyvolávat odpor. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná z doslechu. Jsou takové případy, kdy vám třeba rodiče pořád předhazují nějakého vašeho vrstevníka, jak je výborný, jak vše dobře zvládá, apod. Téměř vždy se takto místo motivačního prvku vyvolá jen odpor k tomu ,,vzorňákovi“. Dosáhne se tedy pravého opaku. S imigranty to pochopitelně není jiné. Po prvním pocitu soucitu a snahou pomáhat se přehnaným podbízením, manipulacemi a hlavně lhaním dosáhlo pravého opaku – odporu k imigrantům, jako zdroji problémů, násilí a všeho negativního. K tomuto stavu si mohou ,,pogratulovat“ politici a hlavně jejich nástroje – média. Oni svým lhaním vyvolali odpor k imigrantům… Neobratné a nenápadné podsouvání myšlenky, že je ,,musíme mít rádi“, že je potřeba k tomu vychovávat již děti ve školkách a školách, že se musí upravovat pohádky, přejmenovávat umělecká díla, odstraňovat symboly – to vše ještě zvyšuje náš odpor. To však nedělají imigranti, ale politici a jejich nástroje!

  • mate-radi-imigranty

Nicméně zde bychom si měli uvědomovat jednu podstatnou věc. Přesto, že je zřejmé, že většina imigrantů jde ,,za svým prospěchem“ a ne že se jen snaží si zachránit život, tedy má své konkrétní zištné ,,cíle“, oni sami nejsou hnacím elementem této situace, ale opět jen nástrojem někoho jiného. I oni jsou vlastně zneužiti a využiti, podobně jako my. To je důležité si uvědomit. Politici je využívají pro své cíle a oni sami využívají situaci pro své osobní cíle. Je to jakási symbióza, ale v ní jsou politici těmi, kdo zneužívají všechny články jen pro svůj prospěch.

Většina úvah o imigrantech se dívá na problém jen z jednoho úhlu – sleduje dopady příchodu imigrantů do nestejnorodého prostředí naší civilizace, prognózuje důsledky tohoto střetu. Já bych se dnes chtěl na věc podívat z trochu jiného úhlu.

Ještě jsem nikdy nikde neslyšel, že by cílem a plánem imigrantů bylo, aby mohli odložit své zvyky, názory a žebříček svých hodnot – že by to vše chtěli vyměnit za naše názory a zvyky. Troufnu si odhadovat, že nikdo z nich nemá přání odložit celou svou osobnost a životní návyky. Nic takového určitě nechtějí, naopak, přejí si zůstat stejní, jen chtějí naše ,,prostředky“ k pohodlnému životu. Chtějí tedy zůstat původními Syřany, Afgánci, Kosovci, apod., ale s novým bytem, autem a kompletně bezplatným zajištěním. Ovšem, a to si stále zdůrazňujme - se zachováním všech původních zvyků a názorů. Jestliže se tedy snaží Evropa naplánovat, že jim změní celý smysl jejich života – pak vlastně plánuje zkázu jejich identit! Vlastně je chce zničit. Páchá tedy proti nim

bezpráví. Nikdo z nich sem ale nepřichází s tím, že by sliboval odložení svého Syřanství, Afgánství, Kosovství. A protože to neslibují, nemůžeme to od nich ani očekávat.

To, co dělá EU je pokus o zničení národních identit imigrantů. A není to jen toto! Paní Merkelová pozvala svým památným projevem všechny imigranty do Německa, přitom jim nepoložila žádné podmínky, ani slovem se nezmínila, že by měli odložit vše, na čem jim záleží a přece se to od nich nyní očekává. Nyní – až prošli Evropu a došli tam, kam byli pozváni – nyní se jim teprve říká, že to má takové podmínky, které jsou pro ně nepřijatelné a vlastně i neproveditelné. To je podvod! A proto ho také nebudou respektovat. Je to jako změna podmínek smlouvy po jejím podepsání jednostranně jen jedním účastníkem. Ale pojďme ještě dále. Byli pozváni VŠICHNI, ale až prošli tu dlouhou cestu, najednou jsou tříděni a mnozí vraceni zpět. Proč je někdo netřídil už v místě začátku cesty? Proč je nechali jít celou cestu, když přece věděli, že většinu nebudou chtít a vrátí je? To je další podvod, který imigranti nebudou respektovat. Pak není nijak podivné, že většina z odmítnutých se nevrátí, ale anonymně se potlouká Evropou. V Německu je jich odhadem kolem 300 tisíc, kteří se potulují kdoví kde a dělají kdoví co. Je to od nich reakce, která se dala očekávat. Oni nejsou tak slabí a zbabělí, jako my, proto na zradu a podvod reagují vzdorem, odporem a nerespektováním příkazů.

Imigranti se chovají ,,přirozeně“, tak, jak jsou zvyklí ze svých domovů, ze svých kmenů, rodin a podle pravidel svého náboženství i své rasy. Celý pohled na problém imigrační vlny se velice zploštil a pokřivil, protože se vytrhávají jen určité segmenty problému, ale podstata uniká. Proto není stěžejní, kolik je mezi imigranty bojovníků, ani kolik je z nich muslimů.

Ten základní problém je v následujícím. Celý ten dav přichází s naprostou vírou ve lživé informace, je pak zklamán a ve smyslu svého temperamentu a zvyků také rozlícen, následně dokonce naplněn nenávistí. Tuto nenávist vytvořili politikové svým pozváním bez jasné podmínky, co budou mít za povinnosti, čeho se budou muset vzdát a co za to dostanou. Je to vše klamavá smlouva, která by byla v právní terminologii lehce prokázána jako podvodná. Všichni vědí, že imigranti jsou převaděči informováni o přepychu, který jim bude bez podmínek a v plné míře dán v evropských zemích. Všichni tedy vědí, že oni přichází s představou – žádná práce, drahá auta zadarmo, luxusní byty, domy a mnoho žen k dispozici. To vše při zachování jejich zvyků nejen oblékání, ale i klanových pravidel života, jako je šaría. Nikdo z politiků, ani novináři jim dopředu nevymlouvá, že by to mělo být jinak. Paní Merkelová jim nic takového nikde neříká, mají jen její široké a ničím neohraničené pozvání, podepřené sliby převaděčů, filmy o luxusu v německých a jiných městech. S tím přicházejí, ale co je očekává?

Život v ubytovně bez žen a sexu, žádná auta, žádná smysluplná činnost, pohrdání od místního obyvatelstva, nebo jeho strach, což vyvolává zase jejich pohrdání. To vše zákonitě musí vyvolat odpor, vzdor a nenávist, proti těm, kdo jim upírají to, co jim slíbili a na co oni mají nárok. Nikdo se totiž nenamáhá, aby pochopil, jak oni myslí, jak berou svět, jak reagují, co si vyvozují z různých situací – všichni totiž očekávají, že musí myslet, jako Němec, Francouz, Belgičan – všichni jim tedy chtějí vnutit svůj úhel pohledu na svět. To však je zase znásilnění a u nich to vyvolá jen boj. Tento způsob, kterým si EU naplánovalo jejich ,,integraci“ oni nikdy nepřijmou, protože je to násilí proti jejich chápání světa a svobody.

Kdybychom se jich dopředu zeptali, jak si to vše představují, jistě bychom se dozvěděli, že oni chtějí zůstat tím, čím vždy byli, chtějí si zachovat všechny své zvyky, své zákony – jen čekají, že my jim

k tomu budeme zabezpečovat pohodlný život. Vlastně by pro ně bylo ideální, kdybychom jim odevzdali své domy, auta, konta, obchody. K tomu bychom ale museli provádět všechny nutné práce, aby oni měli vše bez práce a námahy. To by bylo pro ně správné řešení. My bychom jim vše odevzdali a sloužili jim. S touto představou přicházejí a nebude-li to tak, budou nás vinit z nesplnění slibu. Naše vstřícnost je z jejich úhlu chápání potvrzením jejich očekávání a současně je brána jako slabost a podřízenost, a proto pak o to více budou agresivní, když budeme nějak odporovat jejich přáním. Pro ně je to nepochopitelné – pozvali jsme je a slíbili jim vše dát a nyní jim to upíráme! Je to součást jejich pohledu na svět - kdo se podřizuje, je slabý a musí žít v područí. Žena je takto dána Stvořitelem ,,od přírody“, je to její poslání a žádná naše školení je nepřesvědčí o tom, že náš názor je správný. My si nesmíme nalhávat, že oni budou myslet jako my, proč by to dělali, oni nikdy nedošli k tomu, že jejich způsob života je špatný a že jej chtějí změnit. Taková přeměna, kterou my od nich požadujeme, by v normálních podmínkách trvala mnoho generací, mnoho staletí a to za předpokladu, že by k tomu národ sám postupně došel. Ne vnějším tlakem, který vždy vyvolá protitlak.

Politici a zájmové skupiny, které podporují a podněcují tuto migrační vlnu se tedy dopouštějí podvodu na imigrantech a zločinu na nás všech. Protože jejich aktivita vytváří konfliktní prostředí, které se se vzrůstajícím množstvím imigrantů bude neustále prohlubovat a nakonec přes lokální a neustálé střety povede velmi pravděpodobně k občanským válkám uvnitř národů. Dále pak ke sporům mezi národy EU a pak i k jejímu zákonitému rozpadu, protože se ukáže nejen nefunkční, ale i nebezpečná pro její vlastní členy/a to už je nyní/. Pokud snad toto mělo být cílem, pak to mělo být řečeno a mohlo se toho dosáhnout jinou, méně bolestnou cestou. Pokud však měl být cíl jiný, takový, jak se proklamuje – pak tato cesta k němu zcela jistě NEVEDE.

Zločinem proti příchozím je i to, že se jim budou poskytovat různé požitky/dávky, výhody, apod./, aniž by za to museli dávat nějakou protihodnotu. Tím se odnaučí nejen pracovním návykům, ale i nutné protihodnotě za jakýkoliv dar a službu, která je jim poskytnuta. Dojde tím tedy k dalšímu ničení jejich pozitivních osobních rysů, naopak bude se pěstovat požadovačnost, nenávist, zloba a pohrdání, tedy negativní projevy lidské podstaty. Je to zcela jistě další zločin proti imigrantům a to jen proto, aby si politici a oligarchové splnili své a jen své sny a přání. Imigranti jsou přitom právě tak zneužiti, jako my.

Když se nad problémem zamyslíme pod úhlem řečeného, je zcela jasné, že integrace imigrantů do jiných národů nejen že nemůže ,,fungovat“, ale povede ke zlobě jak příchozích, tak i místních. Je to tedy po všech stránkách a pro obě zúčastněné strany špatné, konfliktní a zkázné řešení. Jediné, co by mohlo být lepší je to, o čem mnozí hovoří, ale jiní to odmítají, nebo bagatelizují. Tedy spojit úsilí všech národů a světových velmocí a vytvořit jim lepší podmínky v jejich zemích. Především pak jim tam vytvořit pracovní příležitosti při obnově jejich zemí, aby se oni sami museli přičiňovat, ne aby jen přijímali a nic za to nedali. V tomto ozdravném procesu poničených zemí se musí angažovat především ty země, které tento rozvrat způsobily – USA, Francie Anglie, Německo – a země, které měly kolonie v Africe/a jinde/ a které dodnes podhodnocují cenu práce v těchto rozvojových zemích a okrádají je vlastně trvale. Je jejich úkolem provést nápravu, protože škodu vytvořili oni. My, ostatní země a národy jim můžeme dobrovolně pomoci, jen z lidského soucitu, ale ne z nařízení, ani z výčitek svědomí. Má-li Německo, Francie a Anglie výčitky svědomí vůči obyvatelům svých bývalých kolonií, pak je to správné, ale nesmí svou ,,karmu“ přesouvat na jiné a už vůbec ne násilím. Tím vzniká jen další veliká vina, která bude tlačit na nápravu!

Otázka v úvodu – ,,máte rádi imigranty?“, by se dala zodpovědět poctivě takto: Ano mám je rád v jejich zemích, kde žijí podle svých zvyků, rád jim budu pomáhat, aby se jim tam žilo, co nejlépe, budou-li se o to snažit ze všech svých sil - pak je má pomoc, má úcta k nim – na místě, odpovídá přirozené lidské potřebě a lidskému citu pro spravedlnost…

Budeme-li však násilím donuceni žít nepřirozeně vedle sebe a bojovat proti sobě o zachování své vlastní existence – pak se staneme nepřáteli a nikdo z nás/ani oni, ani my/ nebude moci poctivě říci o těch druhých – mám je rád…

Zachovejme si přátelství, zachovejme si vzájemnou úctu – nedovolme politikům, aby nás o ni připravili a postavili nás proti sobě.

-ZF-

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře