Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Když škola byla ještě školou

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Jsem již starší ročník, a chci se proto podělit o některé své zkušenosti především s naší mladou generací a tehdejší poznatky porovnat s dnešní praxí.
Tak tedy, když jsem chodil do školy, tak nás učili mimo jiné i různé zajímavé věci, které budou těžko pochopitelné pro dnešní studenty. Tak např. že:

  • kdyz-skola-byla-jeste-skolou

 

  • není důležité, co má člověk na hlavě, nýbrž v hlavě. (V dnešní době jsou případné znalosti lidí a schopnost jejich využit - s výjimkou některých oborů /lékařství, technické obory, IT/ spíše na překážku. Hrdiny doby jsou lidé, kteří vcelku nic neumějí, a proto jsou univerzálně využitelní). To platí zejména u manažérských pozic ve státních podnicích, méně již v podnicích soukromých. Máme proto dnes i hodně modelek, prostitutek a různých rádoby „umělkyň“, avšak méně lékařek, účetních či inženýrek potřebných v průmyslu. Natřásání před zrcadlem či kamerou je snazší a výnosnější než poctivé studium a práce. Financujeme studium různých nesmyslů na humanitárních oborech, jejichž absolventi pak nenacházejí uplatnění v praxi (a ani nemohou), nemáme však strojní či stavební inženýry. Financujeme tak studium té části mládeže, která je z hlediska studijních oborů v praktickém životě natolik nepoužitelná, že má jedinou možnost výběru zaměstnání. Tou jsou neziskovky. Takže platíme ze svých daní studium těch, kteří jsou vedeni k rozvratu našeho státu a kteří nevidí ani tak daleko, aby začali přemýšlet, kdo, z čeho (a proč) bude zakrátko jejich rozvratnou činnost v rozporu s platnými zákony dále financovat. Zejména pokud by peníze z našich daní měly jít přednostně na migranty, jejichž import neziskovky podporují. A ten zdroj původem z Maďarska to taky trvale „neutáhne“, krom toho těch cizích agentů v podobě tzv. neziskovek je již silný přetlak. To vše by si měli uvědomovat i studenti při výběru svého studijního oboru;

  • než člověk provede nějakou změnu, měl by se ujistit, že taková změna bude k lepšímu. V opačném případě vytváří anarchii a neměl by tedy o takovou změnu usilovat. Ve svých důsledcích se totiž obrátí proti němu. (Vhodným příkladem pro srovnání s dnešní dobou je současná situace, kdy určitá menšinová skupina usiluje v ulicích nedemokratickými prostředky /v rámci boje za demokracii, jak jinak/ o změnu výsledků demokratických voleb a o odstoupení premiéra Babiše (s vládou), aniž by vůbec měla za jeho vládu lepší náhradu. Určitě jí nebudou ti, kteří se díky zmanipulovanému či zaplacenému davu dobývají zpět ke svým dřívějším korytům a penězovodům a kteří tyto nedemokratické postupy iniciují, aby tím navíc ještě maskovali své vlastní hříchy. Lidé na náměstích tak nahrávají nevědomky cizím zájmům /vesměs globalistů prostřednictvím EU/, jdou přitom nejen proti českým národním zájmům, nýbrž z důvodu své nevědomosti i proti svým vlastním dlouhodobějším zájmům. Nejde přitom primárně o premiéra Babiše (když Čapí hnízdo nezabralo a ani nemohlo) a již vůbec ne o pí M. Benešovou. Začal boj mezi USA prosazujícími v zemích V4 a v dalších tzv. postsocialistických zemích projekt Trojmoří a mezi globalisty prostřednictvím EU usilujícími o islamizaci ČR a dalších uvedených zemí. Kdo se podívá na předchozí vývoj na Slovensku, kdy byl bez jakéhokoliv důkazu odstaven premiér Fico, či nyní do Rakouska, kde k tomu byla použita 2 roky stará nahraná scénka rozhovoru tehdy ještě budoucího rakouského ministra s bosenskou studentkou a teprve až nyní použitá jako záminka k odstranění celé rakouské vlády, pochopí. Či pochopit by měl, pokud je schopen samostatného myšlení a nikoliv jen bezmyšlenkovité hlasité reprodukce cizích hesel;

  • rodina a následně vlast (národní stát) jsou základem naší společnosti. Jsme Slované a Češi a svými pracovními výsledky i jednáním bychom měli být schopni prokázat, jak konkurenceschopní jsme v porovnání s jinými národy v Evropě či ve světě. Také jsme to po dobu naší samostatné republiky (až do r. 1989) prokazovali. Někdy s většími, jindy s menšími úspěchy. V minulosti jsme ale nikdy nesoutěžili v podlézání, servilitě či cenovém podbízení při prodeji našich výrobků. To až nyní. Klaďme si otázku proč?

Nevím, zda dnešní studenti, kteří chtějí být Evropany v domnění, že tím si snad nějak polepší bez ohledu na své studijní a pracovní výsledky, přemýšlejí dále. Tedy o tom, čím budou, až se podle plánů světových globalistů dosavadní národy členských zemí EU a my s ní změní na beztvarou masu lidí promíchaných s migranty a v bývalé EU převládne islám. Čím budou pak, až se EU dle plánu přemění v Evropský islámský chálifát? Myslí vůbec dopředu? Tak moc daleko dopředu to přitom zase není ……. Jisté však je, že bez státu ztratíme jako národ jeho ochranu a zanedlouho se staneme pouze národnostním etnikem. Zbývající lužičtí Slované v Německu by mohli vyprávět…..

  • rozhodující tíhu nesl a rozhodující vliv na výsledky 2. sv. války měl tehdejší SSSR se svými 27 mil. padlých, zničenou ekonomikou, městy, vesnicemi a infrastrukturou ve svém evropské části a s rozhodujícími bitvami u Stalingradu, Moskvy, Leningradu a pak u Kurska, nikoliv USA s několika sty tisíci padlými a jejich západní spojenci. Přesto i jejich účast ve 2. sv. válce byla významná, ač k vylodění v Normandii došlo až v době, kdy SSSR na východní frontě již vítězil a vznikla tak obava, aby SSSR neobsadil ve svém vítězném tažení celou Evropu, vč. té západní. Dnes jsou tyto skutečnosti zamlčovány a z USA se vyrábí dodatečně náš osvoboditel, byť na našem území američtí vojáci prakticky nebojovali, neboť nacistické jednotky se k americkým oddílům probíjely přes české území s cílem vzdát se a zachránit se tak před spravedlivým trestem za zvěrstva prováděná v tzv. východní Evropě, zejména pak v Rusku a na Ukrajině.

Dnes Rusy hanobíme, jak můžeme, vč. jejich padlých za naše osvobození. Nebýt toho, tak by Hitler zrealizoval „General Plan Ost“ a my jsme dnes zde již nebyli. Buď vůbec, příp. zbytky našeho národa by dnes přežívali jako „Sibiřané“ Tam nás totiž chtěli Hitler a spol. přesídlit. Ví to vůbec naše mládež? (pozdější události r. 1968 by byly na samostatný článek, omezím se zde proto jen na konstatování, že z novodobých ruských politiků pouze dva z nich „hodili vidle“ do plánů světových globalistů. Jmenovali se Stalin a Putin. Proto právě ti dva jsou to zlo, diktátoři. Ne třeba Brežněv, za jehož vlády k nám přijely v r. 1968 ruské tanky. Proč asi?) Pokud se nevymaníme včas z moci a vlivu EU, čeká nás islamizace. Mladí vesměs nechápou, v čem spočívá. Lidé, kteří jezdí do arabských zemí, to vědí naopak dobře. Lidé se zdravým selským rozumem to alespoň tuší či domýšlejí.

V nedaleké budoucnosti na nás čekají 2 varianty vývoje (pokud včas neodejdeme jako V4+ z EU), a to:

A/ ubráníme se záplavě islámu, pokud včas EU opustíme nebo

B/ budeme tou záplavou pohlceni.

Pro tu první variantu budeme potřebovat nepochybně pomoc. Kde ji asi tak budeme moci hledat? Na již islamizovaném Západě? Tak to jistě ne. Jinde. A kde? Od Číny, která je daleko a není slovanská? Té je to jedno. Dostane se i na islamizovaný trh, což dokazuje i jinde ve světě. USA jsou před svojí přestavbou s nejasnými konci, ačkoliv v našich ulicích již započal boj s cílem zabránit realizaci projektu Trojmoří, o který USA usilují, formou útoku na A. Babiše a M. Benešovou, která s tím nemá již vůbec nic společného. Ti demonstranti tam fakticky bojují za islám u nás, aniž to vůbec chápou. A ti, co je tam poslali, jim to popravdě neřeknou. A chtějí-li lidé opravdu proti mega krádežím demonstrovat, pak křičí pod špatným oknem a měli by vzít konečně rozum do hrsti.

Tak tedy snad od Ruska, které dnes nesmyslně a zbytečně tolik hanobíme, a to vč. památníků těch, kteří za naše osvobození padli již v r. 1945, takže invaze v r. 1968 se logicky nemohli účastnit? Již si někdo položil otázku, zda to není záměrně, a to především proto, aby nám jiná varianta než varianta A/ nakonec nezbývala?

Cožpak někteří naši občané nechápou, že:

- organizátoři těchto akcí by v případě úspěchu dosáhli zastavení či oddálení vyšetřování vlastních zlodějen;

- dostali by se zpět ke korytům a k penězovodům, aby nám opět „dokázali, že to dokážou“ a vrátili ekonomiku zpět do hluboké recese, přičemž

- islamizaci ČR by již nic nebránilo. Proto ta podpora tohoto pokusu o převrat z Bruselu.

Jsou dnešní mladí (ale i někteří další občané) schopni vidět věci v souvislostech a tak o nich i uvažovat nebo jen deklamovat pro ně předžvýkaná a ničím nepodložená hesla?

Babiše sice nepodporuji, mám ale rád fair play a demokratické postupy. A nemohu proto nepřipomenout ničím nepodložené tvrzení o spojení vedení SMERu v čele s Ficem s italskou mafií. Přičemž poté, co Fico odstoupil, podezření přestala existovat. Vypařila se, nikdo se k nim již neznal. Nejde nyní o podobný pokus i u nás? A na základě čeho? Jakéhosi nepodepsaného návrhu dokumentu, jehož autenticitu může v případě potřeby Brusel vždy popřít? Ač neznáme jeho autenticitu a relevantnost, známe ten návrh vůbec? Zabývali se jím již ekonomičtí a právní odborníci (kromě Čvančarové s Pazderkovou a Kalouska, který sice žádný jazyk neumí, přesto ale ví, že ten návrh o 72 stránkách je pro ČR určitě pohromou)? A mají se jím v této podobě další odborníci (kromě těch výše jmenovaných) zatím vůbec zabývat, není-li zřejmě ještě konečný a podepsaný?

  • je třeba nabýt potřebného kvanta a rozsahu vědomostí, jakož i schopnosti je dle potřeby v praxi využít. Dnes se mladí učí, kde tyto vědomosti (o jejich kvalitě raději ani nemluvím) v případě potřeby vyhledat, což je z hlediska konkrétního využití nepraktické (ne všude máte s sebou počítač), krom toho je otázkou, jak ty příp. nalezené znalosti bez jejich předchozího osvojení zkombinovat a využít. Jak to pak vypadá v praxi, vidíme v dnes a denně v přímém přenosu zejména na příkladu některých představitelů Pirátů, kteří místo do politiky patří zpátky do škol na doplnění svého vzdělání.

Jenže to od dnešních škol nelze očekávat. Řídí se přece instrukcemi, aby mohly dosáhnout na granty, nikoliv vychovat řádně studenty a z nich budoucí odborníky. Jestliže je další vývoj v Evropě směřován k realizaci plánu Coudenhove-Kalergiho a tedy k přetvoření občanů na beztvarou směs (navíc promíchanou s migranty) s průměrným IQ 90, nemůže „naše“ současné školství klást si stejné cíle a tomu odpovídající úkoly jako v minulosti. Jednak by nezískalo ony granty, na kterých je dnes vše zcela nesmyslně postaveno, aby subjekty na všech stupních byly řádně motivovány k naplňování plánů globalistů, jednak by to bylo v rozporu s instrukcemi ministerstva školství, jednak i ve školách sedí často kariéristé, různí „snaživci“ a sběratelé grantů. A dobré je rovněž podívat se, kým je dlouhodobě obsazeno ministerstvo školství. Tomu odpovídají i další kroky směřující ke snížení úrovně našich žáků a studentů, jako je např. inkluze. Těm postiženým žákům nepomůže, ostatní žáky při výuce zdržuje. Tempo (a úroveň) výuky se pak přizpůsobuje nikoliv průměru třídy, nýbrž těm posledním. Jde přitom o záměr sledující již míněný cíl, nikoliv o pouhý diletantismus, byť je ho kolem nás více než dost. A pokud se z podmínek a členství v EU nevymaníme, nelze rozumně čekat ani nějakou nápravu.

To ale nikterak nebrání tomu, aby dnešní studenti nemohli být popravdě informováni, aby se nemohli po příslušných informacích sami pídit, ať již s takovými informacemi naloží jakkoliv.

Měli by též vědět, že školství u nás mělo v minulosti nesrovnatelně vyšší úroveň, ačkoliv bylo zdarma, zatímco dnešní studenti platí často za aušus, což později sami zjistí. To bude ale již pozdě. Každý totiž pracuje v míře svého poznání na sebe a na svoji rodinu, zatímco nad míru svého poznání na jiné (aniž to přitom ví).

Inu, v dnešní době škola již přestává být školou v původním slova smyslu a postupně se mění na přípravku mladých na světlé zítřky podle Coudenhove-Kalergiho. Kéž by ale tou původní školou zase byla …….

Jeden z obhájců klasické výuky byl nedávno odstraněn z funkce předsedy školské komise sněmovny. Náhoda? Copak v dnešní době ještě někdo věří na náhody? A v situaci, kdy nejvyšším zobecněným prostředkem řízení lidstva je utváření světonázoru na 1. prioritě?

(„Chceš-li porazit nepřítele – vychovej jeho děti“. Národní pokoření se stane trvalým, efektivním a prakticky nevratným, podaří-li se nějakým způsobem změnit světonázor lidí, jejich cítění. Potom budou lidé chránit zájmy okupantů, považovat je za součást svého běžného života). 

I ty dotace z Bruselu jsou přece vázány na splnění určitých podmínek….(k tomu vedoucích).

A kdo to nechápe či odmítá pochopit, musí pryč. Stejně jako onen předseda školského výboru (V. Klaus ml.). Záminka k tomu se vždy najde.

Jenže tady jde o naše děti či vnoučata. A pokud se tomu jako občané nepostavíme, k nápravě nedojde. Proto se stále častěji ozývají hlasy po systémové změně, k čemuž je zapotřebí odejít z EU. Tady totiž hrajeme podle „jejich pravidel“, tj. podle globalistických pravidel nastavených v zákulisí a uváděných do praxe v členských zemích EU prostřednictvím Bruselu a taková hra se vyhrát nedá.

K nastolení nevratných změn je třeba odcizení 2 generací. Nyní již bojujeme o tu druhou….

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře