Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

K akceleraci evoluce kvalitativního zdokonalování lidských společností

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Kdo jsme a kam spějeme? Jaký je náš životní smysl podle přírodně-historických procesů? Proč vedeme války, když je nechceme? Jak budou žít naše děti, jimž přejeme lepší budoucnost? Na tyto a další otázky našeho snažení se nejenom snaží, ale i odpovídá autor této publikace („Akcelerace evoluce kvalitativního zdokonalování lidské společnosti“).

  • k-akceleraci-evoluce-kvalitativniho-zdokonalovani-lidskych-spolecnosti2

Jsme biologickým druhem pocházejícím od africké Evy, od níž se odvíjí existence, rozvoj a využívání vlastností a schopností II. signální soustavy lidských mozků. K Africké Evě hypoteticky mohou směřovat dvě základní formy kvalitativního zdokonalování, Jednak na základě dlouhodobého evolučního zdokonalování lidské společnost, což není pravděpodobné, protože lidská společnost by se zdokonalovala bezproblémově podle svého vlastního dlouhodobého vnitřního sebezdokonalování, bez využívání vnějšího zasahování do svého sebezdokonalování formou vládnutí, ovládání a parazitování člověka-vlastníka podmínek přežití a reprodukce na lidské společnosti. Člověk bez lidské společností není schopen II. signální soustavu jednak vytvořit, jednak aktivovat a využívat, zatímco lidská společnost dosud nevládla sobě. Pokud by někdy vládla sobě, potud by fungovala nepřetržitě, neboť by si uvědomovala zákonitosti svého zdokonalování a odpovědnosti za své fungování. Druhá cesta k africké Evě směřuje od mimozemské civilizace, která tím, že navštívila planetu Zemi je podstatně dokonalejší, kvalifikovanější a odpovědnější. Africkou Evu pravděpodobně využila k řízené genetické manipulaci, aby urychlila proces kvalitativního zdokonalování tenkrát ještě člověka, neboť kvalitativní zdokonalování, respektive společenské poznávání, může být v kosmickém prostoru v podstatě stejné, tj. rozvíjet a využívat podmínky možnosti a nutnosti II. signální soustavy lidských a „společenských mozků“. V tomto smyslu není nejdůležitější, odkud jsme II. signální soustavu, ale tím, že ji máme, musí se člověk a lidská společnost přizpůsobovat podmínkám možnosti a nutnosti zdokonalovat se kvalitativně, přesněji pak dominantně kvalitativně, respektive maximálně kvalitativně, obdobně jako v podmínkách rozvoje a využívání I. signální soustavy se musí člověk (lidská společnost ještě neexistovala) přizpůsobovat vnějším přírodním podmínkám svého přežití a reprodukce.

Ve smyslu výše uvedeného jsou stopy o minulé přítomnosti zástupců mimozemské civilizace na planetě Zemi zatím větší než stopy o dlouhodobém a dominantním výrobním a kvalitativním zdokonalování lidských společností na planetě Zemi a s tím souvisejícím vznikem II. signální soustavy lidských a „společenských mozků“.

Základním charakteristickým znakem této soustavy je slovo. Slovo je základem řeči mezi lidmi lidské společnosti, základem abstraktního a logického myšlení, myšlení v souvislostech a s obrazotvorností, základem ukládání svého poznání písemnou formou do „společenského mozku“, který je nositelem společenského pozitivního poznávání. Vlastnosti a schopnosti této signální soustavy umožnily vytvořit z člověka lidskou společnost. Bez vzniku lidské společnosti v podmínkách založení zemědělské výrobní revoluce na Předním východě před cca 6 000 lety by nebylo možné aktivovat pozitivní vlastnosti a schopnosti II. signální soustavy mozků lidí lidské společnosti a založit „společenský mozek“.

Člověk, i když byl vybaven touto signální soustavou, musel čekat na vznik lidské společnosti, která mohla tuto signální soustavu neméně náročným způsobem aktivovat (řešením antagonistických rozporů mezi fungováním akcelerace evoluce kvalitativního fungování a fungováním přechodné soustavy třídních společností). Podle akcelerace evoluce se měla lidská společnost zdokonalovat na základě pozitivního efektu zpětné vazby vládnoucí kvalitativně se zdokonalující části společnosti na fyzicky pracující část lidské společnosti. Funkční ustavování lidských společností na základě osvojení a využívání vědy a kvalifikace dosud neskončilo. Lidské společností států se nachází na předmaturitní kvalitativní úrovni člověka, neboť je dlouhověká až „věčná“. Teprve založením lidské společnosti bylo možné, aby se lidské kvalitativní zdokonalování stalo dědičné a kumulovatelné ve prospěch rozvoje a zdokonalování příštích generací.

(I. signální soustava je založena na využívání pudových a instinktivních vlastností a schopností lidských mozků. Vztahuje se k přežití a reprodukci člověka. Proto je dědičná.)

Vzhledem k tomu, že II. signální soustava nebyla pravděnepodobněji vyvinuta lidskou společností na planetě Zemi, ale obdobnou „lidskou společností mimozemšťanů“, musely být vytvořeny zvláštní historicky přechodné podmínky aktivace, rozvoje a využívání této signální soustavy. V tomto smyslu se musela kvalitativně zdokonalovat v podmínkách vnitrodruhového zdokonalování lidské společností na základě fungování akcelerace evoluce kvalitativního zdokonalování lidské společnosti, se strategickým cílem dominantního kvalitativního zdokonalování. Bezprostředně se však musela zdokonalovat dominantně kvantitativně s cílem kvantitativního zdokonalování formou uspokojení bezprostředních potřeb „společenského žaludku“ jakožto lidského společenského novorozeněte při souběžném kvalitativním zdokonalování formou technického, vědecko-technického a technologického rozvoje s bezprostředním cílem konkurenceschopnosti výrobců a bojeschopnosti společensko-politických systémů fungování států ve válkách mezi státy. Akcelerace evoluce neuměla zdokonalovat lidskou společnost jinak než rozdělením lidské společnosti a tlakem ekonomicko-výrobních podmínek.

Akcelerace evoluce však narazila na silný odpor jednak samozvaných vládnoucích třídních společností a států, které se však začaly „zdokonalovat“ dominantně kvantitativně, třídním obohacováním a kvantitativním fungováním, jednak na ještě silnější vliv kléru, který vytvořil teorii stvoření člověka a evoluci odmítal vůbec. Tyto formy třídního odporu (místo přizpůsobování se kvalitativně novým podmínkám jednak výrobního přežívání, jednak podmínkám možnosti a nutnosti kvalitativní zdokonalování lidské společnosti) přetrvávají dodnes. Vnitrodruhové zdokonalování lidské společnosti bylo zahájeno deformací kvantitativního zdokonalování třídních společností s cílem jednak maximálního kvantitativního obohacování vládnoucích třídních společností, jednak zmíněného uspokojování bezprostředních potřeb „společenského žaludku“ jakožto potřeb trhu. Proto nebyly pozitivní vlastnosti a schopnosti této signální soustavy lidskou společností dosud osvojeny.

Uspokojení potřeb „společenského žaludku“ lidských společností ekonomicky a kvalifikačně nejrozvinutějších kapitalistických států bylo naplněno „již“ po II. světové válce založením spotřebních společností. Kvalitativní zdokonalování třídních společností člověkem-vlastníkem rodícího se kapitálu bylo završeno vynálezem zbraní hromadného zabíjení nejen lidí, ale i lidských společností států bezprostředně rovněž po II. světové válce. Podle akcelerace evoluce tím byly již vytvořeny objektivní podmínky pro založení vysoce kvalifikovaných společností států, fungujících na základě dominantního uznání vědy a kvalifikace ve všech oblastech společenské činnosti (místo dominantního využívání samovývojových a samoregulačních procesů, které vedou k nepřežití, ať již vyčerpáním zdrojů nebo fungováním světovými a omezenými válkami). Fungování třídních společností historicky přetrvává a přesluhuje, neboť postrádá objektivní logické, teoretické a pozitivní završení svého fungování. Vzhledem k tomu, že třídní společnosti jsou založeny na dominantním fungování samovývojových a samoregulačních procesů kvantitativního „zdokonalování“, mohou ukončit své fungování sebezáhubou. Na tomto základě nalezl marxismus teorii proletářských revolucí jako nevyhnutelné východisko ze sebezáhubných závěrů fungování třídních společností. Akcelerace evoluce kvalitativního zdokonalování lidských společností má vlastní přírodně-historické pozitivní řešení v kvalifikovaném překonání fungování třídních společností založením dominantního fungování vysoce kvalifikované lidské společnosti s využíváním maximálního společenského poznávání ve všech oblastech společenské činnosti, pozitivního efektu zpětné vazby a evoluční výhody zespolečenšťování podmínek přežití, reprodukce, kvalitativního zdokonalování a sjednocování lidských společností států.

Lidská společnost překonala člověka coby předhistorického kočovníka. Nepřekonala však člověka-vlastníka kapitálu, který chce-li přežít, musí vykořisťovat lidskou společnost, zabývající se jak fyzickou tak duševní prací jakožto kvantitativně-kvalitativním zdokonalováním, neboť dominantní kvalitativní zdokonalování lidské společnosti je perspektivním trvalým a dominantním faktorem přežití a zdokonalování lidstva. Člověk-vlastník kapitálu musí být pouze „šikovný“, respektive všehoschopný, neboť jeho obohacování „umí“ dosáhnout miliardových zisků „ve zlatě“, avšak relativně nízkou hodnotu v pozitivním kvalitativním zdokonalování člověka lidské společnosti, neboť se zdokonaloval fungováním třídních společností dominantně kvantitativně, tlakem konkurence výrobců a válek vnitř a mezi státy dominantně především ve svůj soukromý prospěch a prostřednictvím trhu i ve prospěch lidské společnosti. Lidská společnost se dosud nedostatečně uvědomila o podmínkách možnosti a nutnosti vybavit se silou a mocí kvalifikace a zespolečenšťování, respektive sjednocováním lidských společností států na základě dominantního rozvoje a využívání vědy, kvalifikace a spolupráce mezi lidmi a lidskými společnostmi uvnitř a mezi státy (včetně začínajícího tání funkcí států, ovšem pod tlakem síly a moci kapitálu, nikoli uvědomělým dominantním fungováním vědy a kvalifikace).

Staňme se maximálně kvalifikovanou lidskou společností a člověkem této společnosti (nikoli člověkem-vlastníkem podmínek přežití a zdokonalování vedle a nad lidskou společností). Lidská společnost je věčná, schopná přežívat „kočováním“ v mezihvězdném prostoru. Patříme nejen na planetu Zemi, ale i do kosmického prostoru. Proto se musíme zdokonalovat maximálně kvalitativně a v současné etapě i akceleračně, neboť podmínky možného nepřežití na základě III. světové války nebo návratu příští doby ledové jsou možná bližší než si uvědomujeme. Člověk, který funguje dominantně kvantitativním obohacováním „pro sebe“, není schopen vyvést lidské společnosti států z ekonomických a společensko-politických krizí a válek, neboť spěje objektivně k sebezáhubě nejen lidských společností, ale i sama sebe, neboť, jakožto parazit, bez lidské společnosti nepřežije.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře