Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jde o genocidu bílé rasy

„Cílem imigrace je propojit hnědou menšinu s bílými takovým způsobem, že nebude možné, aby bílé rasové povědomí nadále přetrvávalo.“ To řekl Noel Ignatěv, profesor Univerzity Massatchuches. Podle dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších psychologických operací v dějinách. Jde o několikanásobné porušení lidských práv a v podstatě se jedná o genocidu.

Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

  • jde-o-genocidu-bile-rasy

 

Pokud dnes navštívíte některé čtvrti Londýna nebo velká města ve Francii či v jiných evropských zemích, uvidíte jejich absolutní zaplavení třetím světem, protože běloši byli vytlačeni a ztratili tak svoje právo existovat v místech, kde se narodili.

Na počátku bylo slovo rasista

Slova mají obrovskou sílu a lze jimi stavět i bořit – ostatně, i Bible praví: „Na počátku bylo Slovo“. V případě cílených rozvratů bílých států Evropy bylo na počátku také slovo – a to slovo znělo RASISTA. Označením rasista má být „odzbrojen“ každý, kdo nesouhlasí s masovou imigrací. V podstatě jde o psychologickou válku a je nutné vědět, jak se bránit, když už je člověk onálepkován. Slovo RASISTA je mainstreamam používáno jako zbraň. V teoretické žurnalistice existuje termín „vražda pověstí“ a právě v této souvislosti je mainstreamem každý nesouhlasný názor stigmatizován se záměrem, aby byl umlčen. Rasista je však nadávka POUZE pro bílé občany Evropy. Takovýmto slovem nejsou NIKDY označeni afričtí či arabští nelegální imigranti, kteří veřejně prohlašují, že nenávidí Evropany a že nás zabijí.

Imigrace je CÍL

Nicolas Sarkozy již před několika lety prohlásil: „Imigrace je cíl. Cílem je přijmout výzvu rasového míšení. Evropa nemůže konat jinak.“ A u nás to vlastně řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem, Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“ A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“. Cílem současné imigrace tedy je, aby neexistovaly „bílé“ země a to BEZ DISKUSE! Jakákoliv diskuse končí onálepkováním z rasismus anebo neonacismu. Nutno podotknout, že globalisté sami jsou „neviditelní“. Viditelná je pouze politická „elita“, avšak ta je na nejnižší úrovni v hierarchii globálního řízení světa.

Co je psáno, není dáno

Aniž si to uvědomujeme, jsme také vystaveni NEUSTÁLÉ propagaci rasového míšení a to ve filmu, ve zpravodajství, v reklamě – například nyní běží v televizi reklama na Old Spice, kde bílý muž je neduživý chudák na rozdíl od černého svalnatce. Jedná se o masívní antibílé programování, které vytváří smýšlení a cítění národa. Říká se tomu také tvorba informačního pole a formují ho média. Sdílené informace jsou základem pro život všech lidí - pro to, jak se rozhodují, CO a JAK dělají a jak smýšlí.

Média však tvoří takové informační pole, které si platí jejich majitelé. Česká veřejnoprávní média ovšem nejsou v českých rukou, ačkoliv si je Češi ze zákona platí. Naopak generálním ředitelům editorům, manažerům a mnohým redaktorům našich veřejnoprávních médiích platí stáže a další vzdělávání nejrůznější agentury, televizní stanice a univerzity v USA. Netýká se to jenom ČR. Jedná se o americký projekt s cílem "zakoupit" si vliv na zákulisí všech hlavních medií v jakékoliv zemi. Novináři nejsou nezúčastněnými pozorovateli politického dění, ale „jednotkami zvláštního nasazení“, které slouží k rozbití společnosti a k její manipulaci. V současnosti média lidi pouze ohlupují a zahrnují dezinformacemi. Jedou totiž pouze v jedné pevně dané linii a všechny události mimo tuto linii jsou zamlčovány nebo překrouceny a upraveny podle dané linie. Mainstreamová média se snaží – samozřejmě pod rouškou falešné korektnosti – vyprovokovat střety mezi národy a státy a lidé v nich jsou proti sobě poštvávaní záměrně kvůli zájmům nadnárodních struktur.

Jak kdysi řekl v Praze na jedné mírové konferenci Američan Scott Ritter, který byl v letech 1991 – 1998 zbrojní inspektor OSN v Iráku: „Smysl má jedině internet a setkávat se s lidmi face to face. Nevěřte médiím!“. Vycházel z vlastních zkušeností. Například do ČR přijel na pozvání Američanů, žijících v Evropě, kteří nesouhlasili s politikou americké vlády. Měl zde velký mítink a pak ho pozvali do studia ČT. Asi po úvodních 20 vteřinách – kdy stihl říct, že v Iráku nikdy žádné zbraně hromadného ničení nebyly – se s ním redaktor rozloučil. Bylo to velmi nečekané a S. Rittera to náhlé „děkujeme a sbohem“ evidentně zaskočilo. Také poskytl rozhovor Lidovým novinám a na otázku, zdali se nebojí o svůj život, když takto veřejně prezentuje své názory, řekl: „Ano, bojím, a nejen o svůj, ale i svojí rodiny.“ V LN však vyšel pravý opak toho, co řekl – bylo tam černé na bílém: „Ne, vůbec se nebojím.“

Ignorujme mainstream

Současná rychlost výměny informací umožňuje stále častěji odhalovat mediální lži. Lidé v média ztrácejí postupně důvěru. Pokus manipulovat českou společností na téma imigrace v podstatě zkrachoval. Už to není, co to bývalo - že „co je psáno v novinách, jako by bylo zjevené slovo boží“. IGNORUJME MAINSTREAM. Nereagujme na jimi překládanou agendu. Nastolujme témata vlastní!

P. S. JAK mohou novináři žít se svým svědomím? Vždyť Osud jim to vrátí – copak oni to neví?

Praha 5. 10. 2015 Vladimíra Vítová

----------------------------------------

Endgame

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře