Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Halal, nebo nehalal?

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Jedním ze slov, které mi v souvislosti s islámem rezonují v hlavě, je slovo halal. Zde je můj článek na toto téma.

Halal (znamená „povolený, přípustný“) je dle Wikipedie termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny. Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat, vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku.

Muslimové nesmějí konzumovat některé zakázané potraviny a nápoje. Jedná se například o vepřové, krev a alkohol. Tyto zakázané potraviny jsou označovány jako harám, škodlivé.

  • halal-nebo-nehalal

Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je spojena rituální porážka, v islámu nazývaná dhabíha. (1)

Proč o tom vlastně píšu? Vždyť halal se nás vůbec netýká. Nebo snad ano?

Muslimská komunita je u nás, i přes svůj rychlý růst, stále relativně malá, uvádí se něco přes 20 000 muslimů. To se však s ohledem na islamizaci Německa a Rakouska může velmi rychle změnit. S požadavky na to, aby bylo jídlo halal, jsem se u nás zatím nesetkal. Setkal jsem se pouze s požadavkem muslimského otce, aby jeho dítě nejedlo v mateřské školce vepřové maso. Takový požadavek se dá pochopit a nic proti němu nemám. Na příkladu západní Evropy je však zřejmé, že je to vše pouze začátek. Jsme tam, kde byla západní Evropa před padesáti lety. Domnívám se, že pokud se nezmění pravidla a zákony, tak vývoj v naší zemi bude mnohem rychlejší, tolik času, jako měla západní Evropa, podle mě nedostaneme.

S rostoucím počtem muslimů v naší společnosti se budou nároky muslimů zvyšovat i u nás. Bylo a je tomu tak všude ve světě, nevidím tedy žádný důvod, proč by tomu právě u nás mělo být jinak. Je jen na nás a na politicích, které si zvolíme, jestli postupně se stupňujícím požadavkům části muslimů budeme ustupovat a necháme to dojít také do stavu, jaký je v západní Evropě.

Oni si Angličané, Francouzi, Švédové, Němci a Rakušané jistě také nepředstavovali, že se jejich země tak rychle změní.

Máme jednu velkou výhodu. Víme, jak tam proces islamizace společnosti probíhal a probíhá. Dokážeme se z toho poučit?

Téma halal popsal skvěle ve svém článku „Halal bolí“ Vladislav Rogozov, český lékař žijící v Sheffieldu v Anglii. (2) Nechme jej promluvit.

„Velká Británie se mění. Mění se její společnost i vizuální podoba. Mešity, zahalené ženy a bradatí mužové bez úsměvu jsou již neoddělitelnou součástí moderní Británie. Jedním z muslimských příspěvků zdejší multikulturní společnosti je i všudypřítomný halal. Nikdo z Angličanů, které znám, si islamizaci nepřál. Nedělali nic – a stalo se to. Pokud chcete, aby byla podobně obohacena i Česká republika, také nemusíte dělat vůbec nic. Obohacení přijde samo. Už je na cestě.“

„Civilizovaná společnost utrpení zvířat netoleruje a jejich mučení je zakázáno zákonem. Proto jsou jateční zvířata před vlastním zabitím omráčena. Pravá halal porážka (tj. v souladu s islámem) se však provádí při plném vědomí zvířete – proříznutím velkých cév krku a průdušnice. Pokud muslimové tvrdí, že halal porážka nebolí a že dojde okamžitě ke ztrátě vědomí, tak lžou.“ (3)

„Zatímco o košer jsem zde za celých deset let nezavadil, halal je dnes už úplně všude. Thirsk (4) totiž není jediné místo, kde muslimští řezníci podřezávají. Podřezávají v celé zemi a halal postupně ovládl zdejší trh. Británie je halal. Zcela opomíjím muslimské restaurace a halal obchody, jsou zkrátka všude. Hrdě hlásají, co prodávají, takže zákazník aspoň ví, co kupuje nebo co naopak koupit nechce. Halal však servírují i ostatní restaurace. A prodávají ho i všechny supermarkety (Marks and Spencer, Tesco, Morrisons, Sainsbury’s, Co-op, Waitrose). Tentokrát již bez označení, obchody své zákazníky o daném faktu prostě neinformují. Nakupují maso od muslimských řezníků, protože je levnější. Levnější jsou prý i provozní náklady, když se zboží nemusí rozlišovat na halal a nehalal. Muslimský zákazník tak může nakupovat bez obav a nemuslimskému je to prý jedno. To samé se týká i škol a nemocnic. Desítky miliónů Britů tak denně konzumují halal. Muslimové vědomě, ostatní nevědomky.“

„Nedávno jsme šli s anglickými kolegy na večeři do centra Sheffieldu. Najít restauraci, kde by neservírovali halal maso, se nám nepodařilo. U třetího pokusu se ostatní už vzbouřili s tím, že dál nejdou, že mají hlad a že jim halal už tolik nevadí. Později se k nám přidali i naši muslimští kolegové a já byl Angličany slušně požádán, abych už otázku kolem halal nerozmazával. Prý by to mohlo být pro přítomné muslimy u stolu nepohodlné. Hmmm...“

„Britská veřejnost i odborné společnosti opakovaně psaly žádosti a doporučení, pořádaly petice, aby bylo kruté rituální podřezávání zvířat zakázáno a aby se v restauracích, obchodech, školách i nemocnicích zavedla povinnost halal maso označovat. Těmto požadavkům nebylo nikdy vyhověno. Halal se tak stal jedním z efektivních nástrojů islamizace Británie, či jejího kulturního obohacování, chcete-li.“ (2)

Benjamin Kuras (5) ve své knize „Jak zabít civilizaci“ zmiňuje: „Podávání halal potravy v jídelnách škol a veřejných institucí včetně parlamentu, bez vědomí nemuslimských zaměstnanců a žáků a bez nabídky jiné alternativy. Z halal potravin se přitom platí daň na islámské projekty, takže na ně přispívá každý, kdo halal potraviny kupuje, vědomě i nevědomě.“

Říkáte si, že to v naší zemi nehrozí. Jste si jistí? Pojďme se podívat na stále expandující kebab. Většina masa, které se používá na kebab, se přiváží z Německa. (6)Jste si jistí, že toto maso není halal? Já si tím jistý nejsem. Prošel jsem si nabídku pěti firem nabízejících vybavení pro provozovny nabízející kebab a dodávku masa, které mi nabídl Google. Jedna ze společností na svém webu píše: „Výborná chuť našich produktů je dosažena zvláštní recepturou směsi koření a čistotou HALAL (bez krve).“ (7)Druhá společnost se označuje jako „Velkoobchod s vybavením pro prodej HALAL Doner Kebabu.“ (8) Tyto firmy to čestně přiznávají. U tří firem jsem o halal nenašel ani zmínku! Ticho po pěšině. Pokud by tam bylo uvedeno, že nabízejí halal i nehalal maso, tak bych to pochopil. Že by náhoda? Nevím. Možná jsem špatně hledal. Možná se stačí jen zeptat prodavače kebabu, že?

Slyšel jsem o Turkovi, věřícím muslimovi, který prý prodává kebab z vepřového s odůvodněním, že je máme rádi. Každý muslim však nemusí v této věci být tak tolerantní. Spíše u věřícího muslima očekávám, že bude z důvodu své víry prodávat halal maso i ostatním.

Místa, kde se kebab prodává, jsou buď označena, že prodávají halal kebab, nebo označena vůbec nejsou. Nebo jste někde viděli reklamu „Náš kebab zaručeně není halal!“? Jestli ji najdete, dejte mi, prosím vás, vědět. Rád si tam na kebab zajdu.

Seznam zjištěných halal prodejců kebabu, sestavený občanským hnutím Islám v ČR nechceme (IVČRN), najdete zde.

Občanské hnutí IVČRN v článku „Co je to halal?“ na svém webu píše: „Halal maso má i naprostá většina Kebab občerstvení, zejména turecký Donner, indické a podobné restaurace, ale i běžné restaurace a dokonce školní jídelny.“

„V Evropské unii a ani v právních předpisech jednotlivých států neexistuje žádná povinnost značit maso podle způsobu porážky.“

Tak co říkáte? Týká se nás halal, nebo netýká?

Dovětek na závěr

U tohoto tématu jsou pro mě nejpodstatnější 2 věci.

  1. Chci mít právo volby, jestli budu jíst halal maso nebo ne. Kebab mám moc rád, jsem však přesvědčen o tom, že většina masa na výrobu kebabu je halal. Pokud nechci jíst halal maso a přitom neexistuje povinnost halal maso označit podle způsobu porážky, mám dnes pouze jedinou možnost - kebab nejíst. A tak jej nejím.
  2. Konzumací halal produktů přispíváme k šíření islámu. Za vystavení halal certifikátů se platí hlavně místním muslimským obcím. Ty jej mohou použít dle svých potřeb např. na správu mešity, platy šiřitelů islámu, vydávání propagačních tiskovin apod. Halal certifikát je „free“, takže jej může vydat kterýkoliv muslim nebo muslimská organizace, jen v případě halal masa je kvůli porážce potřeba mít povolení k porážce od ministerstva zemědělství a to může získat jen registrovaná náboženská obec.

Poznámky a odkazy:

(1) Text je převzat z Wikipedie z kapitoly Halal a je volně upraven.
(2) Vladislav Rogozov pracuje jako anesteziolog v nemocnici v Sheffieldu v Anglii. Jeho blog na iDnes byl bohužel kompletně vymazán a neobsahuje žádné příspěvky. Některé jeho příspěvky jsou na webu Pravý prostor.

(3) Wikipedie uvádí, že v některých zemích, kde existují náboženské výjimky z pravidel pro porážení zvířat, však přesto muslimové dobrovolně porážejí zvířata s předchozím omráčením. Podle průzkumu projektu Evropské unie DIALREL se takto děje při 74 % porážek skotu ve Velké Británii. Také dle údajů britského parlamentu je omráčeno více než 80 % zvířat zabitých ve Spojeném království při náboženských porážkách. 
(4) Thirsk je město, kde žil známý zvěrolékař a spisovatel James Herriott, vlastním jménem James Alfred Wight, 1916-1995.
(5) Benjamin Kuras – Jak zabít civilizaci, kapitola Dhimmikracie, strana 100.
Počet muslimů ve Francii se jen odhaduje, protože není politicky korektní vést evidenci dle náboženské víry.
(6) Zapomeňte na kebab z čerstvého masa. Vozí se zmražený z Německa. Situace se možná začíná měnit. Např. firma Kebab expres na svém webu oznamuje zavedení výroby v ČR. 
(7) Název společnosti neuvádím, protože již došlo k odstranění této věty z webových stránek společnosti. Dnes mají na svém webu napsáno: "Výborná chuť našich produktů je dosažena zvláštní recepturou směsi koření." Je jejich kebab stále halal nebo není?
(8) http://www.doner-kebap.cz/ 
(9) Co je to halal?

Tento článek vyšel poprvé 12. 8. 2016 v internetovém deníku Neviditelný pes.

Rozhodl jsem se, že pod tímto článkem nebudu až na výjimky vést diskusi. Když si přečtete diskusi pod článkem na Neviditelném psovi, možná mě pochopíte.

Autor: Libor Popovský

Zdroj: https://popovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618479

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře