Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

GRETISMUS JE SYNDROMEM PATOLOGIE CIVILIZACE.

Pokud počínání Grety samotné bylo jedním z projevů její psychické nemoci, šlo o běžný jev. Pokud ale její abnormální chování se povedlo zneužívat k celosvětovému hnutí, pak už přerostlo v patologii společnosti.

  • gretismus-je-syndromem-patologie-civilizace

    V dětství jsem zažil Hitlera a již tehdy jsem se podivoval, jak takový uřvanec může ovlivňovat tak obrovské davy. Později jsem nemohl pochopit, jak bylo možné, aby tak kulturní, vysoce vzdělaný a duchovně vyspělý národ se nechal doslova zfanatizovat natolik, aby jeho muži byli ochotni páchat sebevraždu a celý národ šel jako dobytek na porážku. Přes všechny studie a konkrétní znalosti jsem to nechápal až do nedávna. Zjevení „Grety“ v její doslovnou adoraci, mi mnohé objasňuje.

    Nebyl to Hitler, ač si to i on sám o sobě myslel, kdo Němce doslova připravil o rozum. Byla to celá souhra dobře a především dlouhodobě připravovaných společnostních jevů. Ne Hitler, ale hybné síly systému s jeho mechanismy tvorby moci, manipulovaly davy i Hitlerem samotným. Stejně jako v současnosti Gretou a jejími spojenci od rodičů po funkcionáře OSN. Hitler jako médium reálných, leč anonymních vládců, sil a vlivů tehdejšího světa vedl individuální Německé muže k sebezáhubě a Německý národ k sebelikvidaci. Greta je katalyzátorem, který je podle tohoto schématu nebezpečným zesilovačem a urychlovačem sebezničení celého globálního světa. A dokonce mnohem sofistikovaněji a podvodněji. 

     Hnutí, které bylo nad její nemocí vykonstruováno, je obludným případem manipulace s globální veřejností. Fanatický výkřik „zachraňme Zemi“ doslova odvádí myšlení veškeré veřejnosti a aktivitu zmanipulovaných davů do vedlejšího toku, ba doslova do stoky současné civilizace. Planetu totiž nikdy nezachráníme donkichotským „bojem“ proti změně klimatu, leč změnou sebe samých, podstaty lidské civilizace. Existence lidstva totiž vůbec není ohrožena změnou klímatu, ale rizikem totální války, ba dokonce jenom nepřetržitou sérií lokálního válčení. Neustálý růst nákladů na zbrojení a válčení jednou dospěje k definitivní limitě neudržitelnosti, tak jako každý nekontrolovaný růst. Můžeme dospět do stavu, že obrazně státy na nic jiného, než na zbraně a války už nebudou mít nejen finanční prostředky, ale dokonce ani planeta své zdroje. Nebude ani zapotřebí jaderné apokalypsy, aby lidstvo zdegenerovalo, nebo dokonce vyhynulo.

     Už dneska se na zbrojení vydávají tak obrovské prostředky, že pokud by se přesměrovaly na projekty ochrany životního prostředí, tak by celý problém změny klimatu byl doslova smeten z agendy světových institucí. 

     Se sebestřednou pýchou jsme se nazvali homo sapiens, sapiens, čili člověk moudrý, ač jsme ještě nedospěli ani k tomu, abychom byli alespoň homo sapiens, čili člověk rozumný. Kdyby naše civilizace byla skutečně společenstvím rozumných, kdyby se její příslušníci údajně poučovali ze svých dějin, tak již před tisíciletími muselo skončit řešení mezilidských problémů tím nejprimitivnějším způsobem, čili bojováním až válkami. 

     Chce-li lidstvo přežít, je asi už nejvyšší čas nejen přestat válčit, ale především neplýtvat prostředky a zdroji a skoncovat s výrobou zbraní, nadtož s jejím stálým stupňováním. Je naopak nejvyšší čas postupnými a vyváženými kroky odzbrojovat a s konečnou platností dosáhnout toho, aby jakýkoliv konflikt v době globální byl v samém zárodku zastaven a jeho pokračování absolutně znemožněno.

     Odvádění veřejnosti od takto deklarovaného imperativu, naprosto nejdůležitějšího problému pro přežití lidstva, je tou nejhnusnější manipulací s globálně ovládanými, ba s celou světovou veřejností. Troufám si tvrdit, že je projevem dosud velmi rozšířené psychické poruchy ovládajících, pro současné, globální lidstvo ale mnohem nebezpečnější, než nemocná Greta a všichni, kteří ji, coby současného krysaře následují.

     Na závěr pro zdůraznění opakuji. Lidstvo není ohroženo klimatickými změnami. Už proto ne, že je ovlivňuje jenom minimálně a ty nejzásadnější pak vůbec ne. Lidstvo je ohroženo tím, že dosud nevyrostlo ze své zvířecí podstaty predátora a po celé své dějiny veškeré svoje zásadní problémy řeší bojem, lokálními, ba až světovými válkami. Pokud skutečně dojde k obrovským klimatickým změnám, budou následovat velké územní přesuny obyvatel.

    To se nemůže obejít bez globální spolupráce všeho lidstva, což by byl projev opravdově dějinné změny chování našeho druhu na této planetě. Doslovná změna samotné podstaty lidství, čili opravdová humanizace. Odvádění pozornosti od této bezpodmínečně nutné proměny lidské civilizace, je v mých očích největším zločinem proti lidskosti. Pokud je záměrné, pak jde doslova o potměšile skrývanou snahou realizovat genocidu lidského rodu.

Stanislav A. Hošek

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře