Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

EÚ žije zo svojej duchovnej podstaty.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Celá EÚ, nie je nič iné ako umelý projekt megalománskej globalizovanej Európy, o čo sa usiloval už svojho času aj Hitler, a keď sa to nepodarilo jemu, tak to teraz robia jeho následovníci, ktorí po vzore USA si vytvorili aj túto globalizovanú EÚ s 28 štátmi, a po odchode Anglicka ich zostane 27.

I keď toto umelé nadnárodné združenie štátov, ktorého existencia sa udržuje len s pomocou elít a európskych oligarchov, nedbajúc, že do vedomia ľudí sa takto pod falošnou slobodou vnáša do života veľký chaos a neporiadok, aký doteraz ľudstvo v nových podmienkach ešte nepoznalo!

  • eu-zije-zo-svojej-duchovnej-podstaty

Ľudia od svojho vzniku už po tisícročia žili v jednotlivých príbuzenských celkoch; rodoch, kmeňoch a národoch, pokiaľ sa po dlhé obdobia nedotvorili k dnešku; keď každý tento národ si zatoto obdobie vytvoril aj svoj vlastný rodný jazyk, kultúru, zvyky a obyčaje, ako i ďalšie odlišností a mnoho iných špecifických čŕt a danností, ktoré chrakterizuju aj tieto jednotlivé národy a štáty. A tu zrazu sa toto všetko už spochybňuje a ruší; vnucuje sa nám iný model, v podobe tzv. súštátia v EÚ s riadiacím centrom moci v Bruselu. Je to model globalizácie, podobný tomu americkému či sovietskému, v ktorom netreba rešpektovať žiadné národné špecifiká! Nemusíme rešpektovať ani rôzné etické normy života, čo sa za tie tisícročia u nás dotvorili.

A človek sa preto pýta; budú ešte platiť aj etické formy správania a zostanú naše genetické predurčenia v súlade s organickou rozmanitoaťou ako je aj jednotnota v prírodnom prostredí i v ďalšom obdobiach jej existencie a života ľudí, ktoré by sa mali formovať a dotvárať vo vlastnú kultúru? Kam sa to bude všetko uberať ak sa nepoučíme ani z histórie z obdobia existencie ZSSR, keď toto globalizačné monštrum, ktoré od r. 1917 vznikalo, tak na prelome storočí aj zaniklo! Nie je to dostatočné memento?! Nestane sa to aj zo súčasnou EÚ?! 

No a tieto iba dočasne životaschopné formy štátov a ich spolužitia v rámci tzv. slobody, je treba vidieť aj z takéhoto hľadiska! Keď prirodzený dialektický proces neuznávame ako celok v jednotlivostiach, čo nás po dlhé tisícročia sprevádzalo. A v súlade so zdravým rozumom sa človek vždy uberal cestou, ktorá bola v sprevádzaná aj v zmysle prirodzených vývinových danností prírody! A keď sa tento pricíp poruší, 
ako sa to teraz už deje aj u nás, tak tento sociálny projet skôr či neskôr musí zaniknút! Lebo odporuje aj prirodzeným danostiam prírody, a teda aj vývoju človeka, ľudí, čo po mnoho tisícročí overenými vývojovými stupňami a dialektickými procesmi sa dotváralo; aby v súlade s prírodou pokračovalo v jeho jednotlivých prejavoch a danostiach. Veď tak tomu bolo po minulé stáročia či tisícročia; a toto dotváranie jedinečnosti v rozmanitosti, tvorí aj jeho prirodzenú a dialektickú jednotu ako celku! 

A v tomto je zaručené i spolužitie národov a štátov, a tým i jedincov v národoch a štátoch, teda v celku, lebo je to prirodzený proces samotnej prírody a jej javov. A podľa toho sa dotvára aj samotnú ľudská 
existencia! Nemecký filozof J. G. Hereder v 18. storočí to v knihe; "Ideje k filozofii ľudstva," napísal: "Ideje prírody sú tesne späté s človekom." Keď dodáva: "Bytie sa nám zjavuje vo svojej vznešenej moci s nemennou krásou a múdrosťou v celej jej dobrote i kráse v jednotlivostiach, nie iba v prírode ako takej, ale aj v človeku, z ktorej vzišiel." A táto umelá globalizácia EÚ je pravým opakom toho, čo Herderovi následovníci v Európe teraz robia! Lebo tak porušujú zásady veľkého ducha ľudskosti pri tvorbe seba, tak aj sveta, čím by bol tento filozof zhrozený! Súčasná forma existencie a spolužitia ľudí v kapitalizme či v inom systéme, kde súkromný spôsob výroby sa stáva rozhodujúci činiteľom, tak jeho majetná ideológia, "bude vždy pragmatickým spôsobom života a rozmanitými spôsobmi väčšinu ľudstva utláčať a vykorisťovať!" V EÚ sa tento neľudský spoločenský systém odstráni iba tým, že sa bude aj naďalej upevňovať ekonomická sila Číny, Ruska a ich najbližších spojencov, keď s nimi už nebudú stačiť držať krok!

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 epshark@seznam.cz 2018-03-13 09:29
Země V4 můžou zachránit EU. Každopádně pokud se bude ubírat tímto směrem tak nemá šanci na přežití. Protože lidé si prostě nepřejí více Evropy a bruselu. takže pro Evropu buď redukce právomocí, nebo snaha o jejich navyšování a následný rozpad.
http://www.epshark.cz/clanek/287/vychodni-evropa-drzi-zapadni-civilizaci

Facebook komentáře