Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co je žena v islámu? Nic. A žena mimo islám je ještě pod ní.

O krásách islámu nejčastěji mluví ženy, stejně jako ženy jsou nejčastějšími kritičkami islámu. Ženy jsou také nejčastějšími oběťmi muslimů a není rozhodující, zda se jedná o muslimku anebo ženu bez vyznání.
Dnes již málokoho překvapí sexuální násilí páchané muslimy na evropských ženách. Zcela jistě nelze paušalizovat. Existuje mnoho významných muslimů, jako je například starosta Rotterdamu Ahmed Aboutaleb, či mnozí islámští duchovní, kteří násilí na ženách odsuzují. Odsuzují i chování muslimů podle vzorce vytvořeného Mohamedem a následně Koránem a Sunnou. Chtějí islám přivést ze sedmého století do století jednadvacátého, aniž by museli opustit svou víru.

  • co-je-zena-v-islamu-nic-a-zena-mimo-islam-je-jeste-pod-ni

 

Pokud se mnozí domnívali, že muslimové sexuálně zneužívají a napadají pouze Evropanky, tak článek naiDnesje možná vyvedl z omylu. I když? Opravdu jen možná. Skalní obhájci muslimů a islámu se snaží bagatelizovat kde co, včetně sexuálního násilí, jen aby nemuseli otevřít oči. Již na podzim se ukázalo, že ženy v uprchlických zařízeních v Německu jsou sexuálně zneužívané. O čemž taktéž informovalaiDnes. Sice se značným zpožděním, ale je třeba chápat, že je těžké opustit prouprchlické nadšení.

Pokud je někdo překvapen, tak se domnívám, že zbytečně.

Každý člověk si nese celý život něco, co mu dají rodiče svou výchovou, vztahy v rodině. Stejně tak je tomu i u víry. Pokud je člověk odmala vychováván k despektu k ženám, je učen, že žena má hodnotu poloviny muže a nesmí muži, manželovi, odmítnout sexuální potěšení a muž si jí může vzít, kdy on chce, bez ohledu na její přání či odmítání, tak se to prostě někde projevit musí. Vždyť i Mohamed si vzal každou ženu, kterou se mu zachtělo. Dokonce i ve stejný den, kdy nechal zavraždit jejího muže. Takovými ženami byly Safija (1), žena z kmene Chajbar, který Mohamed nechal vyvraždit anebo Juwairija (2), či Rajhanu (3). . Pravda, ty ženy nebyly muslimky, ale nevěřící. Jenomže ono to platí i na muslimky, které se nechovají jako muslimky.

Ano, sexuální násilí se děje i naší evropské společnosti a pachatelé jsou Evropané, Češi, Němci, Francouzi, prostě dosaďte si jakoukoliv evropskou národnost. Je to smutné a těžko se to změní. Jenže je zde zásadní rozdíl. Ten, kdo znásilní ženu, sexuálně jí zneužije, pro to nemá oporu, ani v křesťanské nauce, ani v zákonech a dokonce ani v evropské historii. I v dobách antiky, kdy žena neměla žádná práva a byla jen věcí, o jejímž osudu rozhodoval otec či manžel, bylo sexuální násilí nepřípustné a bylo trestáno. Nutno přiznat, pokud bylo prokázáno, což bylo dost obtížné, protože tehdy, stejně jako dnes bylo pro ženy obtížné o tomto mluvit.

Evropa si za minulý rok pustila do svých zemí více než milión „uprchlíků“. Někteří opravdu potřebují pomoc a hledají bezpečný přístav. Nebudu popírat, že tomu tak není. Skutečností však také je, že Evropa neví, kteří to jsou.

Nicméně, i kdyby 90 procent těch, kteří sem přichází, se drželo se svými názory na ženy zpět, tak pořád zůstává více než sto tisíc uprchlíků, kteří práva žen, ženu jako rovnocennou neuznávají. Jenže mnohem horší je skutečnost, že těch devadesát procent s tím nic nebude dělat. Protože nepůjdou proti islámské nauce, Mohamedovi, Koránu a Sunně. A to je mnohem větší problém, který mnozí nechtějí vidět. Ale budou se těmi devadesáti procenty ohánět.

Protože problém není v těch násilnících. Problém je v islámu.

1) Buchari 59:512 Prorok napadl Chajbar bez varování. Jejich muži byli zabiti, jejich potomci a ženy zajati. Mezi zajatcemi byla Safíja, která byla nejprve součástí podílu Dahji Alkaliho, později ale patřila prorokovi.

2) Buchari 46:717 Prorok náhle napadl bez varování Banu Mustalik, když byli nepozorní a jejich stáda se napájela na místech s vodou. Jejich muži byli zabiti a ženy a děti byly zajaty; prorok získal ten den Juwairiju.

3) Ishák 464 Prorok rozdělil jejich majetek, ženy a děti jako kořist. Pro sebe si vzal Rajhanu bint Amr ibn Chunafu.

Autor: Martin Kavka

Zdroj:http://martinkavka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=496470

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře