Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Češi CHTĚJÍ být otroky ve vlastní zemi – dárek k 99. výročí vzniku naší země.

Vladimíra Vítová, Aliance národních sil

Týden po volbách je čas nalít si čistého vína: lidé chtějí být klamáni, lidé / voliči chtějí být otroky ve vlastní zemi. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nevolili proti svým bytostným zájmům, proti svému životu a proti životu svých rodin. Lidé si ale zcela vědomě zvolili své otrokáře, ačkoliv si mohli zvolit svobodu. Lidé si zvolili setrvání v EU a v NATO.

Předseda STANu J. Farský jasně sdělil, o co ve volbách 2017 ve skutečnosti šlo: "Budeme ve Sněmovně hlídat oblast EU a NATO, aby se s tím nepohnulo". Všechny vítězné politické strany jsou tedy garancí toho, že ČR NESMÍ odstoupit z ekonomického otroctví EU a z vojenské podřízenosti NATO.

  • cesi-chteji-byt-otroky-ve-vlastni-zemi-darek-k-99-vyroci-vzniku-nasi-zeme

Pokud někdo vkládal důvěru v referenda o EU anebo snad i o NATO, byl obelhán a nechtěl slyšet pravdu. Referenda o vystoupení z EU a z NATO by totiž byla protiústavní, neboť se nemůže hlasovat o mezinárodních smlouvách, které jsou z Ústavy legislativně nadřazeny. Proto Aliance národních sil říkala, že volby jsou víc než referendum. O vystoupení z EU a z NATO totiž může rozhodnout vláda nebo parlament. V Lisabonské smlouvě o EU a v Zakládající smlouvě NATO jsou popsány mechanismy, jak tyto organizace opustit – a referendum není absolutně žádnou podmínkou. Naopak naše Ústava referendum o těchto otázkách znemožňuje.

Takže, co se ve skutečnosti stalo:

1. Lidé si zvolili setrvání v EU. Proč ale? Evropská unie potřebuje nás, ne my ji! V rámci celkového hospodářství naší země totiž do EU ale platíme pětkrát víc, než z ní na dotacích dostáváme, respektive MŮŽEME dostat. Do Německa odchází BEZ NÁHRADY 18% našeho HDP. Naše mzdy a důchody jsou třikrát až pětkrát nižší oproti západním zemím. Ceny bytů, potravin a energií jsou však srovnatelné. Jsme zásadně omezováni v zemědělské soběstačnosti. EU nám v tom aktivně brání (viz např. různé pokuty při osevu neschválených ploch atd. atd..). ČR je tedy čistým donátorem EU! Dokonce o tom otevřeně hovoří o oficiální vládní materiály – viz analýzy Jaroslava Šulce, poradce premiéra.

EU byla vždy koncipována tak, že střední a východní Evropa bude v roli kolonie západní Evropy – viz např. „Nacistické kořeny Bruselské EU“ anebo „ANO Evropě, znamená NE Maastrichtu“ (autor Johanes Rothkranz). Lisabonská smlouva koloniální postavení naší země pouze zpečetila. NYNÍ JSME JIŽ JEN ROZVOJOVÁ ZEMĚ, kam nás oficiálně zařadila banka J.P. Morgan.

Ekonomický ukazatel tzv. produktivity práce již dávno není ekonomickou, ale politickou kategorií! Navíc západní Evropa žila stovky let z toho, že měla kolonie, které drancovala, a po roce 1989 rozkradla státy střední a východní Evropy a tedy i nás. Naši lidé pracují za žebrácké mzdy a mají žebrácké důchody. Jen pro pořádek uvádím, že MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU JE 54 000 KČ (když zametáte parky)!

Lidé chtějí mít přidáno k důchodu 500 Kč, jak jim sliboval A. Babiš, který ovšem nemluvil o dalším zdražování, takže ve finále nula od nuly pojde. Lidi nenapadne, že by mohli chtít důchody 4x vyšší, tedy stejné jako třeba v Německu, kdybychom ovšem přestali Německo bez náhrady dotovat. Lidem stačí pouhopouhá – ani ne almužna, ale - almužnička.

Nyní jsou občané ČR ztraceni úplně, protože bude jedno ministerstvo financí EU (tedy o rozpočtu de facto nebude rozhodovat český parlament), jedna generální prokuratura EU (takže o spravedlnosti v naší zemi bude rozhodovat Brusel), jedno ministerstvo obrany EU (což znamená, že o ochraně vlastních hranic si můžeme nechat jen zdát).

2. Všechny vítězné politické strany (částečně jen kromě komunistů) jsou pro setrvání v NATO. To je ale pro naši zemi katastrofa! Bude totiž zahájena výstavba základny amerických sil na našem území (viz JOAC3). Samozřejmě to bude lidem falešně zdůvodňováno tzv. národními bezpečnostními zájmy.

Naše členství v NATO nás však vůbec nechrání, ale naopak přímo ohrožuje. Nebezpečí zatažení našeho státu do války a to na NAŠEM území, jakož i v oblasti celé střední a východní Evropy, je akutní. Na dalších agresivních válkách pod velením NATO v zahraničí se podílejí i naši vojáci, ač jde vesměs o obsazování zemí s nerostnými zdroji pod záminkou vývozu demokracie. Znamená to pro nás zúčastnit se dalších válek vyvolaných USA po světě a tedy i dalších agresí vůči jiným zemím a tedy být i nadále jejich spoluviníky.

V těchto volbách jsme měli od roku 1989 poslední příležitost stát se samostatnou zemí a uchovat českou státnost. Tato šance byla promarněna, následující změny, které podnikne jakákoliv vláda vzešlá z těchto voleb, budou nevratné. Za situace silného smluvního propojení EU a NATO nám bude znemožněno realizovat jakékoliv žádoucí změny v našem státě a nebude zabráněno ani migraci, protože o migrantech již rozhodují neziskovky přímo v Africe a do Evropy jsou převáženi „legální“ obyvatelé EU!

Naše setrvání v EU a v NATO (o čemž rozhodli v těchto volbách voliči) zajišťuje bezpečnost či spíše beztrestnost jen spolupachatelům tristního stavu naší země z řad našich představitelů, což je i hlavním důvodem jejich setrvalé obhajoby našeho členství v této instituci.

Snad příští rok ještě symbolicky oslavíme 100 let české státnosti, ale Česká republika již v této chvíli de facto neexistuje. Lidé / voliči sami odhlasovali ortel jejího konce.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře