Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Izrael omezuje porodnost etiopských Židů

  • depo-provera
Oficiální zdravotnická místa v Izraeli podrobují ženy etiopských židovských imigrantů kontroverzní dlouhodobé chemické kontrole porodnosti, což izraelské ženské skupiny označují za rasistickou politiku ke snížení počtů tmavých dětí.

 

Lékaři přitom antikoncepci Depo Provera, která se injekčně podává každé tři měsíce, považují až za krajní způsob kontroly porodnosti, a to kvůli velkému množství vedlejších účinků.

Podle zprávy zveřejněné minulý týden ale užívání tohoto prostředku během posledních let vzrostlo až trojnásobně. Čísla ukazují, že 57 procent uživatelek Depo Provera jsou etiopské židovky, přestože netvoří ani dvě procenta celkové izraelské populace.

Od 80. let přišlo do Izraele v rámci programu Právo na návrat okolo 90 000 etiopských Židů. Někteří rabíni jejich židovství ale opakovaně zpochybňují a pochybuje o něm i mnoho obyčejných Izraelců. Etiopští Židé tak čelí rozsáhlé diskriminaci v zaměstnávání, ubytování a vzdělávání. Nedávno vyšlo také najevo, že zdravotnická zařízení vyřazují krev, krev etiopští Židé darují v transfúzních stanicích.

„Řeč je o řízené redukci porodů v komunitě, která je černá a většinou chudá," říká Hedva Eyalová z haifské organizace Woman to Woman. „Nevyslovenou skutečností je, že jsou tu vítány jen děti, které jsou bílé a aškenázského původu," dodává s poukazem na evropské Židy, kteří Izrael založili a kontrolují jeho instituce.

Ženské skupiny si  zvýšeného užívání Depo Provera v etiopské komunitě povšimly v roce 2008, kdy Rachel Mangoliová z denního centra péče pro 120 etiopských dětí v Bnaj Brak na předměstí Tel Avivu zpozorovala, že za poslední tři roky se zde narodilo pouze jedno dítě.

„Začala jsem si zvláštnost situace uvědomovat, až když jsem musela posílat zpět dotované dětské oblečení, protože v komunitě zkrátka nebyl nikdo, kdo by jej mohl dostat," říká.

Manažer kliniky, která v Bnaj Brak slouží 55 etiopským rodinám, jí sdělil, že dostali za úkol podávat Depo Provera ženám v produktivním věku. Odmítl ale uvést, kdo takové nařízení vydal.

Paní Mangoliová po rozhovorech se ženami uvedla: „Nikdo jim neřekl o alternativních formách antikoncepce nebo o vedlejších účincích. Ženy si stěžovaly na velké množství vedlejších příznaků spojených s užíváním prostředku, jako jsou například bolesti hlavy, bolesti břicha, únava, zvracení či ztráta libida." Depo Provera také způsobuje řídnutí kostí, obzvláště mezi ženami s tmavou pletí, což může v pozdějším věku vyústit v osteoporózu. Doktoři jsou také znepokojeni skutečností, že je obtížné až nemožné pomoci ženám trpícím vážnými vedlejšími účinky, protože látka zůstává v těle několik měsícu po aplikaci.

Nad touto antikoncepční politikou visí stín apartheidu, neboť stejnou praxi používala rasistická jihoafrická vláda, aby snížila porodnost černošské populace.

Hedva Eyalová uvedla, že izraelská ministerstva i zdravotní pojišťovny na její dotazy nereagovaly, jen pojišťovna Clalit poskytla údaje, podle nichž je 57 procent jejích uživatelek Depo Provera pochází z Etiopie.

Ministerstvo zdravotnictví celou kauzu nekomentovalo, nicméně někdejší ministr zdravotnictví Jaacov Ben Jezri už v roce 2008 vysoké užívání Depo Provery mezi etiopskými Židovkami vysvětloval jejich kulturou, která prý preferuje injekční antikoncepci. Podle Světové zdravotnické organizace však tři čtvrtiny žen v Etiopii používají antikoncepci podávanou v tabletkách.

„Odpovědi, které jsme dostali z oficiálních míst, svědčí o čistém rasismu," říká Eyalová. „Poukazují na to, že s etiopskými ženami by se nemělo zacházet jako s jedinci, ale jako s celou skupinou, jejíž reprodukce vyžaduje kontrolu." Když Woman to Woman sama vyslala pět neetiopských žen k lékaři pro Depo Provera, všem bylo řečeno, že se předepisuje jen ve speciálních případech.

Podle Mangoliové je krajně obtížné přesvědčit etiopské rodiny, aby o těchto záležitostech promluvily veřejně, protože se obávají, že je jejich židovství už beztak podezřelé a že by v případě, že by dělaly potíže, mohly být z Izraele deportovány. Ženy ale anonymně vypověděly, že jim izraelská imigrační střediska v Etiopii už před vycestováním do Izraele radila brát Depo Provera, protože jestli prý v Izraeli otěhotní, přijdou o přístup k fondům, které by jejich děti mohly podporovat.

Tato politika je v rozporu s deklarovanými cíli izraelské expertní Demografické rady, která hledá způsoby, jak přimět židovské ženy, aby měly co nejvíce dětí. Rada byla ustanovena v rámci tak zvané „demografické války" Izraele s Palestinci ve snaze udržet židovskou většinu v regionu tváří v tvář vysoké porodnosti Palestinců. V projevu u příležitosti opětovného obnovení činnosti rady v roce 2002 tehdejší ministr sociálních věcí Šlomo Benizri mluvil o „kráse židovské rodiny, která je požehnána množstvím dětí".

Jali Hashashová z univerzity v Haifě uvedla, že pokusy omezovat plodnost etiopských žen se podobají praktikám, které se používaly vůči Židovkám, které v 50. a 60. letech do Izraele emigrovaly z arabských zemí jako je Irák, Jemen a Maroko. Byly vybízeny brát antikoncepční prostředek IUD, ačkoli byl tehdy pouze v experimentální fázi, protože tehdejší hlavní izraelský gynekolog na arabské Židy pohlížel jako na „primitivní" a neschopné jednat „zodpovědně".

Náznaky oficiálního rasismu vůči Etiopanům se dostaly na přetřes v roce 2006, kdy úřady připustily, že po mnoho let vyřazovaly veškerou krev darovanou Etiopany z obav, že by mohla být kontaminována nemocemi. Opakované studie navíc prokazují, že etiopské děti  nemohou najít místo ve školách nebo jsou odkazovány do separovaných tříd. Listopadový průzkum navíc ukázal, že 53 procent hlavních izraelských zaměstnavatelů dává přednost tomu, že Etiopany nezaměstnává.

Reportérka Haarecu Ruth Sinaiová nedávno napsala, že diskriminace 120 000 etiopských Židů vychází z faktu, že část náboženského establishmentu vážně pochybuje o jejich židovství.

 

Zdroj Middle East Online

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře