Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Spojené státy se připravují na občanskou válku (+3 videa včetně Jesse Ventura: FEMA CAMPS - Konspirační teorie)

  • FEMA-CAMP
Tábory FEMA, kdo by neznal tento pojem, který se s různými více, či méně podivnými událostmi skloňuje ve všech pádech stále častěji. Možná, že i kvůli událostem nastávajícím by bylo dobré si udělat lepší a komplexní představu a vzniku a vývoji této veskrze prapodivné americké státní organizace.

 

Jejím původním účelem bylo pomáhat obyvatelstvu především během různých živelných katastrof a mimořádných údálostí např. v případě rozsáhlých chemických nehod. Bohužel postupem času, ale velmi rychle FEMA zmutovala v jakousi polovojenskou organizaci podléhající přímo vládě. To co tato organizace předvedla během lokálního kataklyzmatu v případě hurikánu Katrina ve městě New Orleans a jeho okolí bylo hanbou amerického státního establishmentu. Jednala tato organizace podle nějakého tajného nařízení z těch nejvyšších politických míst tehdejší vlády Bushe jr., nebo jde skutečně o tak neschopnou složku, která ve vztahu k prostému obyvatelstvu působí spíše více škody jak užitku? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá podrobná analýza uvnitř tohoto článku.

 

1. Stručné shrnutí

Americká organizace FEMA (Federal Emergency Management Agency, neboli Federální agentura pro řízení krizových situací) disponuje po celém území Spojených států početnými zadržovacími tábory. Některé z nich byly teprve nedávno vybudovány nebo rekonstruovány a jsou vybaveny plným stavem personálu.

Samotná existence těchto zařízení spolu s prezidentskými exekutivními nařízeními, která dávají prezidentovi a Ministerstvu vnitřní bezpečnosti (jehož je nyní FEMA součástí) kontrolu nad „nezbytnými národními funkcemi" v případě „katastrofické krizové situace," vyústily v obavy z toho, že budou tyto tábory využívány k nucenému zadržování amerických občanů v rozporu s ústavou.

2. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA)

FEMA byla vytvořena 1. dubna 1979 na základě prezidentského exekutivního nařízení 12127 vydaného Jimmy Carterem.

Sloučila v sobě tyto dílčí administrativy:

- Federal Insurance Administration

- National Fire Prevention and Control Administration

- National Weather Service Community Preparedness Program

- Federal Preparedness Agency

- Působnost Federal Disaster Assistance Administration, jejíž povinnosti do té doby spravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj

- Od Ministerstva obrany také převzala kontrolu nad civilní obranou – což znamená kontrolu přípravy obyvatelstva na vojenský útok.

V roce 1993 převedl Bill Clinton ředitelství FEMA na vládní pozici. V roce 2003 se FEMA stala součástí direktoriátu Emergency Preparedness and Response Directorate Ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Stanovený účel

Stanoveným účelem agentury FEMA je „redukovat ztráty na životech a majetku a chránit národ před všemi riziky, včetně živelných katastrof, teroristických útoků a katastrof způsobených lidmi tak, že bude národ vést a podporovat prostřednictvím systému pohotovosti, ochrany, odezvy, obnovy a zmírňování, který je možné spustit v případě nastalé krizové situace."

Nedávné operace

Operace největšího měřítka, kterou byla FEMA pověřena, probíhala od srpna 2005 po řádění hurikánu Katrina, který postihl střední oblast pobřeží Mexického zálivu, s nejničivějšími následky na oblast města New Orleans ve státě Louisiana.

Reakce FEMA na katastrofu byla hojně kritizována kvůli pomalé a nedostatečně reakci z její strany, kdy agentura bránila pomoci postiženému obyvatelstvu z rukou externích soukromých a veřejných organizací včetně červeného kříže, zakazovala fotografování mrtvých, zabavovala reportérům vybavení a obyvatelům jejich legálně držené střelné zbraně.

Zpráva Kongresu z roku 2006 zhodnotila jednání FEMA jako „... národní selhání, nesplnění základní povinnosti zajistit veřejné blaho."

Dále se tvrdí, že hurikán Katrina byl testem kontinuity vládního programu, jenž umožňuje agentuře FEMA nacvičovat shromažďování a přemisťování velkých počtů lidí do táborů, přičemž jsou porušována jejich ústavní práva, a také zmilitarizování oblastí s pomocí soukromých vojenských podnikatelů (tj. najatých žoldáků).

Po ničivém hurikánu Katrina byla takto využita soukromá bezpečnostní agentura Black Water USA.

3. Pravomoci a přípravy na vyhlášení krizové situace

REX-84 a operace Garden Plot

Pohotovostní vyhláška 1984 (REX-84) je program reakce na krizové situace zahrnující vyhlášení stanného práva, přesouvání civilního obyvatelstva a věznění a zadržování některých jeho částí.

Nácvik tohoto programu proběhl mezi 5. a 13. dubnem 1984. Vedla ho FEMA a Ministerstvo obrany a na všem se koordinovaně podílelo dalších 34 federálních oddělení a agentur.

REX-84 byla zmíněna při vyšetřování causy Írán-Contra a veřejně odhalena v listu Miami Herold v neděli 5. července 1987.

Od té doby probíhají podobné nácviky připravenosti pro případ krizové situace ve velkém měřítku. To nejčerstvější, nedávno vyhlášené a organizované velitelstvím NORTHCOM, je plánované na 15. až 20. říjen (pozn. 2008). Někteří mají za to, že přípravy zahrnují i aktivity, které jsou v rozporu s ústavou, a také vyhlášení stanného práva.

Operace Garden Plot je program Armády Spojených států a Národní gardy pod kontrolou Severního velitelství Spojených států (NORTHCOM), který má za úkol zajistit federální vojenskou podporu v případě občanských nepokojů. Jedním z případů, kdy byl tento program spuštěn, byly nepokoje a výtržnosti v ulicích Los Angeles v roce 1992, na jejichž potření byly povolány Armáda a Námořnictvo spolu s Kalifornskou národní gardou.

V Los Angeles bylo vydáno exekutivní nařízení, které povolovalo využít federální armády k prosazování vnitrostátních zákonů ve shodě se zákonem Posse Comitatus Act z roku 1878, jenž na vnitrostátní využití armády pro účely prosazování zákona uvaluje určitá omezení.

Nedávno se ovšem zákony Posse Comitatus Act a Insurrection Act, (který rovněž klade určitá omezení na nasazení armády na vlastním území), dočkaly dodatku v podobě Sekce 1076 Veřejného práva 109-364, neboli zákona s názvem „John Warner Defense Authorization Act of 2007" (H.R. (Lidská práva) 5122). Ten umožňuje v případě „veřejného ohrožení" federální vládě jednostranně převzít kontrolu nad Národními gardami a rozmístit federální jednotky kdekoliv po celé zemi.

Exekutivní vyhlášky

V průběhu 60. let 20. století byla vydána celá řada prezidentských exekutivních nařízení, která zmocňovala federální agentury k tomu, aby v případě vyhlášení krizové situace převzaly klíčové funkce.

Tyto pravomoci zahrnují, mimo jiné, zmocnění federální vlády převzít přepravní infrastrukturu včetně dálnic a mořských přístavů (10990), potravinové zdroje a farmy (10998) a také mobilizaci občanů do pracovních jednotek (11000).

Dne 9. května 2007 potvrdil prezident George Bush post federální vlády po vyhlášení krizové situace vydáním exekutivního nařízení NSPD 51/ HSPD-20.

Nařízení deklaruje, že v případě události „katastrofické povahy" mohou být „všechny klíčové národní funkce" převzaty Výkonnou sekcí vlády a Ministerstva vnitřní bezpečnosti (kam patří i FEMA).

4. Zadržovací tábory

V srpnu 2002 požadoval tehdejší ministr spravedlnosti John Ashcroft, aby byli američtí občané, kteří jsou považováni, za „nepřátelské bojovníky," na neurčito zadrženi, aniž by byli obviněni – tedy nezávisle na činnosti justice.

Toto právní stanovisko získalo podporu v případě amerického občana zadrženého v zahraničí z úředního rozhodnutí Federálního odvolacího soudu v lednu 2003.

V říjnu 2006 schválil Kongres zákon Military Commissions Act. Jeho znění se vztahuje na neamerické občany a povoluje jedince považované za „nepřátelské bojovníky" bez obvinění a na neurčitou dobu uvěznit. Vylučuje také nevojenský soud, který by celou věc přezkoumal (Sekce 7), ignoruje mezinárodní dohody, například Ženevské konvence, a stanovuje, že je to prezident, kdo definuje podstatu mučení (Sekce 5 a 6).

V lednu 2007 vydala Americká unie pro občanské svobody zprávu založenou na dokumentech obsažených v žalobě týkající se zákona Freedom of Information Act, která prokázala, že Pentagon monitoroval přinejmenším „186 protivojenských protestů na území Spojených států a shromáždil více než 2800 zpráv umisťujících Američany do databáze potenciální teroristické hrozby."

FEMA pak po nějakou dobu renovovala a stavěla nové zadržovací tábory po celé zemi.

V lednu 2006 oznámila sekce KBR korporace Haliburton, že s ní byla uzavřena skvělá smlouva zajišťující jí „nekonečnou zakázku". Měla pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti během pěti let vybudovat zadržovací zařízení v hodnotě 385 milionů dolarů.

Stanovený účel

O účelu a potenciálních způsobech využití těchto táborů bylo zatím řečeno málo, ale když se tohoto tématu dotkne nějaký oficiální komentář, zní ve smyslu, že jsou tábory určeny pro dočasné zadržování nelegálních imigrantů.

Množství a umístění

Občané, kteří jsou účelem těchto zařízení znepokojeni, je zdokumentovali a tam, kde to bylo možné, pořídili i videozáznamy.

Dnešní přibližný odhad počtu těchto táborů je asi 800, rozmístěných po celém území Spojených států, s proměnlivou maximální kapacitou. Pokud ovšem do tohoto počtu zahrnete i vládní budovy sloužící momentálně jiným účelům, pak bude toto číslo ještě o mnoho vyšší.

Do oběhu se dostalo i video renovovaného, ale zatím prázdného zadržovacího tábora.

zdroj:http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3883-tabory-fema-ve-spojenych-statech-video/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře